Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

År 2021 samlades det in inkomstskatter för ett totalbelopp på 42,4 miljarder euro för att säkerställa ett väl fungerande samhälle – ett rekordbelopp skatter på kapitalinkomster och av företag

Skatteförvaltningens meddelande, 8.11.2022

Skatteförvaltningen har slutfört inkomstbeskattningen för 2021. Även om coronapandemin fortsatte i fjol samlades det in mer inkomstskatter än året innan och före covid-19. Inkomstskattebeloppet (inkomstskatter för privatpersoner och samfundsskatter) för 2021 var totalt 42,4 miljarder euro, vilket är 4,7 miljarder euro mer än 2020 (+12,4 %). Beskattningsuppgifterna om både person- och samfundsbeskattningen för 2021 blir offentliga onsdagen den 9 november.

I fjol samlades det in 35,1 miljarder euro i privatpersoners inkomstskatter (förvärvs- och kapitalinkomstskatt), vilket är 2,8 miljarder mer än 2020 (+8,7 %).

Beloppet av skatter på kapitalinkomster var rekordhög i fjol, 4,4 miljarder euro (+42,7 %). Beloppet av skatter som samlas in på kapitalinkomster är känslig för konjunkturväxlingar, och år 2021 var börskurserna höga.

- Till följd av den goda börsutvecklingen fick finländarna betydligt mer överlåtelsevinster av sålda värdepapper i fjol jämfört med tidigare år. Det samlades in mer kapitalinkomster än tidigare också på försäljningen av annan egendom, såsom bostadsaktier, fastigheter och virtuella valutor samt på företagsförvärv, säger Matti Luokkanen, överinspektör på Skatteförvaltningen.

Hög sysselsättningsgrad ökade beloppet av förvärvsinkomstskatter

Beloppet av förvärvsinkomstskatter ökade med 1,5 miljarder euro till totalt 30,7 miljarder (+5,1 %) år 2021. Tillväxten jämfört med året innan kan delvis förklaras av att löneinkomsterna minskade lite på grund av permitteringar och uppsägningar 2020.

- År 2021 fanns det varje månad cirka 100 000 fler som fick löneinkomster än år 2020. Den höga sysselsättningsgraden ökade direkt det insamlade beloppet av skatter på förvärvsinkomster, säger Luokkanen.

Också på pensioner ökade de insamlade skatteintäkterna något i fjol jämfört med året innan. 

En stark ekonomisk situation återspeglar sig i intaget av samfundsskatter

Företagen betalade 7,3 miljarder euro (+33,9 %) i inkomstskatt för samfund i fjol. Enligt statistiken har det influtit mer inkomstskatt för samfund än nu endast en gång tidigare, år 2000.

- Trots coronan var det full fart på världsekonomin och ekonomin i Finland år 2021. På det stora hela gjorde företagen bra resultat vilket visade sig som ökade samfundsskatteintäkter, säger Luokkanen. 

Fakta: så här samlas privatpersoners inkomstskatter in

Januari–december 2021

Förskottsinnehållningar och förskottsskatter ökar skatteintaget:

  • Förskottsinnehållningar tas ut på inkomsterna enligt den skattesats som finns på skattekortet.
  • Förskottsskatt betalas till exempel på hyresinkomster, överlåtelsevinster och inkomster av näringsverksamhet och jordbruk. 

Januari 2022

Det går att ansöka om betalning av tilläggsförskott. Skatt kan betalas som tilläggsförskott för 2021, till exempel om en bostad eller värdepapper sålts. I annat fall debiteras skatterna på försäljningarna först senare som kvarskatt. Tilläggsförskott kan betalas fram till att den egna beskattningen slutförs.

Mars 2022

De förhandsifyllda skattedeklarationerna kommer. Alla privatpersoner har möjlighet att komplettera sin förhandsifyllda skattedeklaration: ange uppgifter om kostnader som berättigar till skatteavdrag och om sådana inkomster för 2021 som inte visas färdigt på den förhandsifyllda skattedeklarationen.

April–maj 2022

Utsatta datum för att komplettera skattedeklarationerna

Juli 2022–februari 2023

Utbetalningsdagarna för skatteåterbäringar och förfallodagarna för kvarskatter för 2021. Utbetalningsdagarna och förfallodagarna är olika för olika personer. Den egna utbetalningsdagen eller de egna förfallodagarna beror bland annat på om personen har gjort ändringar i den förhandsifyllda skattedeklarationen. För de flesta slutförs beskattningen i juni–juli 2022: utbetalningsdagen för skatteåterbäringar och förfallodagarna för kvarskatter infaller då i augusti eller september.

31.10.2022

Beskattningen för 2021 har slutförts för alla finländare.

9.11.2022

Privatpersoners beskattningsuppgifter för 2021 blir offentliga.

December 2022

Skatteförvaltningen publicerar statistik över beskattningen för 2021.

  
Mer om ämnet:

Skattedagen på onsdagen: Rekordbelopp av kvarskatter för finländare för skatteåret 2021 orsaken är de ökade kapitalinkomsterna - vero.fi

Skattedag på onsdagen: de offentliga beskattningsuppgifterna berättar inte allt om personens inkomster - vero.fi 

Sidan har senast uppdaterats 8.11.2022