Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Preliminära uppgifter för redaktioner: skattestatistikdag den 1 december

Skatteförvaltningens meddelande, 23.11.2022

I början av december publicerar Skatteförvaltningen statistik över privatpersonernas inkomstbeskattning för 2021. Redaktionerna kan använda uppgifterna i Skatteförvaltningens statistikdatabas från och med torsdagen den 1 december klockan 8.

Det finns tillgång till statistikuppgifter om privatpersoner per inkomst- och åldersklass, samt kommun- och postnummerspecifikt. Av statistikdatabasen framgår till exempel

  • hur mycket kvinnor och män betalar skatt i Finland
  • i vilka inkomstklasser skatter betalas och hur mycket
  • hur betalningen av skatter fördelar sig per region
  • hur olika avdrag, till exempel hushållsavdrag, fördelas per åldersklass, inkomstklass och region
  • hurdana ändringar det har skett i inkomsterna, avdragen och skatterna på postnummernivå.

– Inget annat land än Finland har beskattningsuppgifter på statistiknivå tillgängliga för alla lika detaljerat och snabbt. Vi hjälper gärna redaktionerna med att använda statistikdatabasen och tolka statistiken, säger Aki Savolainen, produktägare av skattestatistiken.

Skattestatistikdagen erbjuder en möjlighet till samhälleliga diskussioner om skatter

Vissa inkomstbeskattningsuppgifter om privatpersoner och samfund är offentliga enligt lagen. Skatteförvaltningen publicerar de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna så fort som möjligt efter att beskattningen av de sista kunderna slutförts i slutet av oktober. I år publicerades uppgifterna den 9 november.

Sammanställningen av statistikuppgifterna tar längre tid och därför kan Skatteförvaltningen inte erbjuda statistikuppgifterna genast på den egentliga skattedagen.

På skattestatistikdagen den 1 december publicerar Skatteförvaltningen också olika statistikpuffar och analyser om skattestatistiken för 2021. Skatteförvaltningens statistikpuffar berättar exempelvis om vilken åldersgrupp som får mest kapitalinkomster och i vilket postnummerområde det betalas mest inkomstskatt.

Tidigare om ämnet:

År 2021 samlades det in inkomstskatter för ett totalbelopp på 42,4 miljarder euro för att säkerställa ett väl fungerande samhälle – ett rekordbelopp skatter på kapitalinkomster och av företag

Skattedagen på onsdagen: Rekordbelopp av kvarskatter för finländare för skatteåret 2021 – orsaken är de ökade kapitalinkomsterna

Ytterligare information:

Skatteförvaltningens öppna statistikdatabas 

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2022