Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

I Finland utförs arbete svart för till och med 1,4 miljarder euro per år

Skatteförvaltningens meddelande, 22.11.2022

Enligt nya utredningar leder svart arbete i Finland till ett underskott på 300–480 miljoner euro i skatteintäkter och socialförsäkringsavgifter. På basis av resultaten är det klart att det behövs en fortsättning på den strategi och det åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi som styr myndighetssamarbetet på nationell nivå. Omfattningen av svart arbete och den intäktsförlust som det orsakar staten har nu för första gången uppskattats i Finland.

I Finland uppgår det svarta arbetet till uppskattningsvis minst 900 miljoner euro eller till och med 1,4 miljarder euro varje år. Uppgifterna framgår av nya utredningar av enheten för utredning av grå ekonomi.

-        Svart arbete orsakar omfattande förluster av skatteintäkter och socialförsäkringsavgifter. I internationella jämförelser klarar sig Finland relativt bra men fenomenet är betydande även hos oss och uppmärksamhet bör fästas på bekämpningen av det även i fortsättningen. Det är bra att vi nu har noggrannare uppgifter om mängden svart arbete så att myndigheterna effektivt kan rikta övervakningsåtgärderna rätt, säger Janne Marttinen, direktör för enheten för utredning av grå ekonomi.

Omfattningen av svart arbete och svarta löner uppskattades både bland löntagare och bland företagare. Företagarnas andel av det svarta arbetet är nästan tre fjärdedelar och löntagarnas andel cirka en fjärdedel.

Utbredningen av svart arbete har tidigare i huvudsak kartlagts med hjälp av enkäter. De nya utredningarna som enheten för utredning av grå ekonomi utfört baserar sig bland annat på beskattnings- och skatterevisionsuppgifter samt på Statistikcentralens material, utifrån vilka omfattningen av fenomenet har uppskattats med hjälp av många olika metoder.

Svarta löner förekommer mest inom lågavlönade branscher med mycket arbetskraft

Enligt utredningen betalas uppskattningsvis 240–400 miljoner euro i svarta löner till arbetstagare inom företagssektorn varje år. Svart betalade löner orsakar staten årligen förluster på 130–210 miljoner euro i skatteintäkter och pensionsavgifter.

De löner som betalats svart till löntagare utgör mindre än en procent av alla utbetalade löner inom företagssektorn.

En typisk arbetsplats som betalar lön svart är ett företag inom byggnads-, restaurang-, transport- och lagringsbranschen eller detaljhandeln.

Inom dessa branscher behövs det mycket arbetskraft, lönenivån är låg och det är vanligt att kontanter används.

-        Skatteförvaltningen övervakar kontinuerligt arbetskraftsintensiva branscher, såsom byggbranschen. Taxibranschen har just varit under särskild övervakning, och som följande övervakar vi restaurangbranschen intensifierat. Det uppkommer visserligen objekt till skattekontrollen från alla branscher, säger Tarja Valsi, biträdande direktör på Skatteförvaltningen med ansvar för bekämpning av grå ekonomi.

Företagares svarta löner leder till skatteförluster på hundratals miljoner euro

I utredningen uppskattades att delägare i aktiebolag lyfter totalt cirka 430–590 miljoner euro i svart lön från sina företag årligen. Detta orsakar ett skattefel på cirka 110–150 miljoner euro per år.

Uppskattningsvis 10 procent av lönerna för delägare i aktiebolag består av svart lön.

Delägarna lyfter typiskt svart lön inom samma branscher inom vilka svart lön betalas till arbetstagare.

-        Om företaget betalar lön svart till sina arbetstagare är det ganska sannolikt att också delägaren lyfter lön svart, säger Marttinen.

Firmaföretagare, det vill säga näringsidkare, betalar inte lön till sig själva och därmed innebär typiskt svart arbete för dem att de på skattedeklarationen anger resultatet av näringsverksamheten som mindre än i verkligheten.

Enligt utredningen är beloppet av svart arbete för firmaföretagare cirka 220–400 miljoner euro per år, vilket orsakar en förlust av skatteintäkter på cirka 70–120 miljoner euro. Det uppskattas att drygt 10 procent av resultatet av näringsverksamheten för firmaföretagare utgörs av svart arbete.

Finland behöver en fortsättning på strategin och åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi

Svart arbete och grå ekonomi övervakas effektivt i Finland som myndighetssamarbete. Från och med 1996 har en strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet styrt samarbetet på nationell nivå.

-        På basis av de nu publicerade utredningarna är det tydligt att Finland bör fortsätta med det långsiktiga arbetet för bekämpningen av grå ekonomi. Vi behöver även i fortsättningen en strategi och ett åtgärdsprogram som styr myndighetssamarbetet för att kunna bekämpa svart arbete och andra skadliga fenomen i så tätt samarbete som möjligt.

 

Ytterligare information om ämnet:

Bortfall på hundratalsmiljoner euro i statskassan på grund av svart arbete

Svart arbete i Finland, sammanfattning av utredningarna 2022 (PDF)

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2022