Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Person under intressebevakning kan ge fullmakt att sköta ärenden i MinSkatt

Nyhet, 14.5.2024

En person som är under intressebevakning kan nu ge sin intressebevakare fullmakten Hantering av skatteärenden som denne kan använda för att sköta skatteärenden i MinSkatt på den hjälpbehövande personens vägnar.

Med hjälp av fullmakten Hantering av skatteärenden kan fullmaktshavaren sköta skatteärenden bland annat i MinSkatt, per telefon och på serviceställen.

Det går inte att anmäla den hjälpbehövande personens kontonummer i MinSkatt

Det går inte att anmäla eller ändra kontonumret på den hjälpbehövande personens vägnar i MinSkatt. Personen kan inte göra ändringen själv och den går inte heller att göra med fullmakten Hantering av skatteärenden. Detta beror på att en person som förordnats en intressebevakare inte kan ge en annan person fullmakt att sköta hens bankkontoärenden i MinSkatt.

Endast intressebevakaren kan anmäla eller ändra kontonumret. Hen kan anmäla kontonumret på en pappersblankett som finns på vero.fi.

Fullmakten Hantering av skatteärenden kan ges på Suomi.fi

En person som är under intressebevakning kan ge fullmakten Hantering av skatteärenden i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Om personen som är under intressebevakning

  • har personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort kan hen logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och där ge en fullmakt som träder i kraft genast
  • inte har personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort finns det information om alternativa sätt att ge fullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter i anvisningen Så här ger du fullmakter om du inte kan använda elektroniska tjänster.

I framtiden blir det lättare för intressebevakare att sköta ärenden elektroniskt

Tills vidare kan intressebevakare sköta ärenden på hjälpbehövande personens vägnar endast på pappersblanketter om personen inte själv kan ge en Suomi.fi-fullmakt att sköta ärenden elektroniskt.

Den elektroniska hanteringen av ärenden för intressebevakare utvecklas under 2024.

Om intressebevakningsfullmakten har bekräftats, alltså fullmakten är giltig, kan den som har intressebevakningsfullmakten sköta ärenden elektroniskt på fullmaktsgivarens vägnar fr.o.m. 15.5.2024.

Anvisningar och mer information:

Nyheten uppdaterades den 14 maj 2024 kl. 10.32: Om intressebevakningsfullmakten har bekräftats, alltså fullmakten är giltig, kan den som har intressebevakningsfullmakten sköta ärenden elektroniskt på fullmaktsgivarens vägnar fr.o.m. 15.5.2024.

Sidan har senast uppdaterats 14.5.2024