Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattenummerregistret uppdateras i mars 2023

Nyhet, 14.3.2023

I mars 2023 tas uppgifterna om de personer som arbetar inom byggbranschen bort från det officiella skattenummerregistret om vilka det på basis av anmälningsskyldigheten inom byggbranschen inte har lämnats några arbetstagaranmälningar till Skatteförvaltningen under de senaste två åren.

I samband med personbeteckningen har alla fått ett bestående skattenummer vars registrering i skattenummerregistret är obligatorisk för alla som arbetar på en gemensam byggarbetsplats. I det officiella skattenummerregistret har de personer registrerats som arbetar på byggarbetsplatser och som ur arbetarskyddsmyndigheternas synpunkt ska vara registrerade, även om anmälningsskyldigheten till Skatteförvaltningen har begränsats. 

Skattenummerregistret uppdateras enligt kraven i den dataskyddsförordning som trädde i kraft på våren 2018. Om Skatteförvaltningen inte har fått uppgifter om en person i någon arbetstagaranmälning avregistreras personen ur det officiella skattenummerregistret. 

Efter uppdateringen kan registreringen i det officiella skattenummerregistret kontrolleras från och med den 1 april 2023. 

Kontrollera registreringen av skattenumret – den öppna tjänsten i MinSkatt

Du kan ansöka om att på nytt bli skattenummerregistrerad

Det skickas ingen separat anmälan till de personer som avregistreras ur skattenummerregistret. Det går vid behov att ansöka om att bli skattenummerregistrerad på nytt antingen genom att ringa till servicenumret 029 497 070 (skattenummer och anmälningar om byggande) eller genom att besöka skattebyrån. Om personen har en finsk personbeteckning kan hen också själv i MinSkatt anteckna sitt skattenummer i skattenummerregistret. Personens skattenummer ändras inte i samband med en ny registrering.

Även arbetsgivaren eller den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet kan anteckna skattenumret i skattenummerregistret i MinSkatt eller lämna en begäran till Skatteförvaltningen att få arbetstagarnas skattenummer registrerade i e-tjänsten Ilmoitin.fi. Läs mera: Arbetsgivaren på byggarbetsplatsen eller varvet.

Nyheten uppdaterades den 14 mars 2023 kl. 16.10: arbetsgivaren eller den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet kan anteckna skattenumret i skattenummerregistret i MinSkatt.

Läs mera:

Skattenummerregistret

Skattenummer

Sidan har senast uppdaterats 14.3.2023