Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Bokföringsbyrå – håll Suomi.fi-fullmakterna uppdaterade för bokförare att sköta skatteärenden

Nyhet, 14.11.2023

Giltighetstiden för Suomi.fi-fullmakter för bokföringsbyråer att sköta skatteärenden kan gå ut i år om kunden ursprungligen har gett fullmakten för en period på fem år. Giltighetstiden för fullmakter kan kontrolleras i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Om bokföraren inte kommer in i MinSkatt för att sköta kundens skatteärenden ska du kontrollera om Suomi.fi-fullmakterna fortfarande är giltiga. Suomi.fi-fullmakterna togs i bruk i Skatteförvaltningens tjänster i november 2018. Om kunden kring dessa tider gav bokföringsbyrån en ärendefullmakt för fem år går giltighetstiden automatiskt ut i år om den inte separat förnyas.

Det kommer inget separat meddelande om att giltighetstiden för fullmakten går ut utan bokföringsbyrån ska själv granska tiden.

Kontrollera giltighetstiden för fullmakter i Suomi.fi

Du kan granska ärendefullmakterna för bokföringsbyrån i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. I tjänsten ser du de fullmakter som bokföringsbyrån fått och de vars giltighet gått ut. Du kan exempelvis kontrollera om någon av fullmakterna kommer att gå ut snart.

Om en fullmakt att sköta skatteärenden som kunden gett bokföringsbyrån har gått ut eller går ut snart kan du lämna en ny fullmaktsbegäran i tjänsten. Kom också ihåg att be kunden att godkänna fullmaktsbegäran i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Det lönar sig att lämna fullmaktsbegäran i god tid så att du kan sköta skatteärenden på kundens vägnar smidigt också i fortsättningen.

Bokföringsbyrån ska också komma ihåg att annullera Suomi.fi-fullmakterna efter att kundrelationen mellan en kund och bokföringsbyrån har slutat. Det är viktigt att hålla Suomi.fi-fullmakterna uppdaterade också för att inte äventyra kundens datasäkerhet och beskattningsuppgifternas sekretess.

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 14.11.2023