Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Årsanmälningarna för 2022 – de utsatta dagarna närmar sig

Nyhet, 14.1.2023

Varje år lämnar företag och andra prestationsbetalare en årsanmälan till Skatteförvaltningen med uppgifter om prestationer som de betalat.

Årsanmälan ska lämnas senast den 31 januari 2023. Vissa årsanmälningar har en avvikande utsatt dag. Kontrollera de utsatta dagarna för årsanmälningar

Lämna årsanmälan i tid så att uppgifterna hinner med i de förhandsifyllda skattedeklarationerna för privatpersoner.

Det går att lämna årsanmälningar i Skatteförvaltningens e-tjänst

Du kan lämna flera årsanmälningarna i Skatteförvaltningens e-tjänst i stället för Lomake.fi. Logga in i tjänsten till exempel med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt certifikatkort. Årsanmälningar kan också lämnas in som en fil i tjänsten Ilmoitin.fi.

Läs mer:

Sidan har senast uppdaterats 14.1.2023