Elektroniska anmälningar, deklarationer och ansökningar

I den här tjänsten kan du

  • ansöka om återbäring av källskatt på dividend-, ränte- eller royaltyinkomst (personer och samfund)
  • ansöka om källskattekort för dividend-, ränte- eller royaltyinkomst (endast samfund)
  • anmäla de förmedlade inkomsterna från transporttjänster
  • anmäla de förmedlade hyresinkomsterna

Logga in i tjänsten med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
Om du är utlänning kan du använda

Logga in

Anvisningar