Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Respons på tillgängligheten

Med denna blankett kan du lämna respons på tillgängligheten på Skatteförvaltningens webbplats och i våra e-tjänster.

Vi besvarar din respons så fort som möjligt men senast inom två veckor från att vi mottagit responsen.

Du kan också lämna respons anonymt. Då besvarar vi inte responsen men beaktar de tillgänglighetsproblem som du tar upp i responsen i mån av möjlighet.

Om du har frågor kring din beskattning eller rörande företagsbeskattning ska du kontakta vår kundtjänst eller skicka ett meddelande i MinSkatt (välj fliken Kontakt och efter det punkten Meddelanden).

Du kan ge allmän respons till Skatteförvaltningen med vår kundresponsblankett (Webropol).

Uppgifter som antecknats med asterisk (*) är obligatoriska.


Välj tjänst

Om vilken webbplats eller e-tjänst vill du ge respons på tillgängligheten? (obligatoriskt)
Jag vill få svar på min respons (obligatoriskt)
Sidan har senast uppdaterats 18.9.2020