Information om e-tjänster

Du kan lämna in uppgifter till Skatteförvaltningen på flera olika sätt samt via flera olika kanaler. En del av tjänsterna är Skatteförvaltningens egna och en del tjänsteleverantörernas s.k. Tyvi-tjänster. Alla våra elektroniska tjänster hittar du på sidan E-tjänster.

Skatteförvaltningens tjänster är alltid avgiftsfria.