Anvisning för nedladdning av filer - Särskild ordning för moms

Du kan hämta skatteperiodens anmälningsuppgifter även från din egen fil. Uppgifterna ska vara specificerade i ordning enligt exempelfilen.

Uppgiften ska vara i CSV-format (*.csv), som är ett lagringsformat t.ex. i dataprogrammet Excel.

Exempelfil:

A B C D E F G H
1

FI12345678

AT 1 20 10 000 2 000  
2

FI12345678

BE 1 20 10 000,00 2 000,00  
3

FI12345678

BG 1 20 15 123,23 3 024,65  
4

FI12345678

DK 1 20 22 311,00 4 462,20  
5

FI12345678

PL 1 20 34 223,00 6 844,60 SE12345678
6

FI12345678

FR 1 20 5 033,00 1 006,60 SE12345678
7

FI12345678

DE 1 20 1 313,00 262,60 EE87654321
8

FI12345678

EL 1 20 300,00 60,00 EE87654321
9

FI12345678

HU 1 20 10 011,00 2 002,20 EE87654321
10

FI12345678

IE 1 20 10 012,00 2 002,40 EE87654321
11

FI12345678

IE 1 10 100 10 EE87654321

Kolumner:

A

Löpande radnummer. Radnumret visar eventuella fel som upptäckts i nedladdningen.

B

Momsnummer med vilket företaget som lämnar in deklarationen har registrerats i den särskilda ordningen för moms. Numrets format är antingen FInnnnnnny (där nnnnnnny är FO-nummer utan mellanstreck) eller EU246nnnnnnnn.

C

Konsumtionsmedlemsstatens kod (EU-medlemsstat, inte Finland). Kontrollera koden i förteckningen över momsnummer i EU-länderna.

D

Skattesatsens typ.
De tillåtna värdena: 1 = allmän skattesats, 2 = reducerad skattesats.

E

Den skattesats (momsprocent) med vilken tjänsten har sålts. Två decimaler accepteras och komma som decimalskiljare.

F Skattegrund
G Skattens belopp
H

Om försäljningen skett från ett fast driftställe, ange det fasta driftställets nummer i kolumnen. Uppgifterna om det fasta driftstället  ska ingå i företagets kunduppgifter innan filen laddas ned. Om det fasta driftställets uppgifter saknas, lägg till dem på sidan Kunduppgifter i e-tjänsten innan du laddar ned filen. Om det inte finns försäljningar från de fasta driftställena, är kolumnen H tom.

Kolumnerna A–G är obligatoriska.

I exemplet har företaget deklarerat försäljningar

  • Från Finland: Till Österrike, Belgien, Bulgarien och Danmark (raderna 1–4)
  • Från ett fast driftställe i Sverige (SE12345678) till Polen och Frankrike (raderna 5–6)
  • Från ett fast driftställe i Estland (EE987654321) till Tyskland, Grekland, Ungern och Irland. På raderna 10 och 11 är försäljningarna till Irland specificerade enligt den allmänna och reducerade skattesatsen.

Efter filnedladdningen visas nedladdningsresultatet som/i form av sammandrag. Raderna som hämtats från filen visas separat och också de rader som inge gick att ladda ned. Du kan korrigera de förkastade raderna på två olika sätt:

  • korrigera uppgifterna i csv-filen och ladda ned den på nytt eller
  • lägg till via e-tjänsten uppgifterna om de förkastade raderna en i sänder på deklarationen. Du kan redigera uppgifterna i e-tjänsten efter nedladdningen innan du lämnar in deklarationen.

Du kan lämna in deklarationen genom att hämta uppgifterna från filen endast om det är första gången du lämnar deklarationsperiodens uppgifter. Om du vill korrigera redan inlämnade uppgifter (dvs. lämna in en ersättande deklaration), korrigera uppgifterna i e-tjänsten genom att ändra uppgifter i den föregående deklarationsversionen. En tidigare inlämnad deklaration kan alltså inte korrigeras genom att hämta uppgifter från filen.