Beställning av egna beskattningshandlingar, anvisning för ifyllande av blanketten

Med blanketten för beställning av egna beskattningshandlingar (3285r) kan du beställa kopior av dina beskattningshandlingar.

1. Den skattskyldige

Ange vems beskattningsuppgifter som du begär här. Ange namn, personnummer, adress och telefonnummer.

2. Den som beställer beskattningshandlingar (fyll i endast om du beställer med fullmakt för någon annans räkning)

En person i ställning som part har kunnat befullmäktiga en annan person att uträtta ärenden för sin räkning. I detta fall har den befullmäktigande rätt att få de uppgifter som huvudmannen har rätt att få, såvida fullmakten inte har begränsats att endast gälla någon viss uppgift eller handling. Ett befullmäktigat ombud ska förete en utredning om rättigheten att uträtta ärenden för sin kunds räkning. Utredningen kan göras med fullmaktsblanketten Fullmakt för skatteärenden (3818r) i tjänsten vero.fi.

3. Vilka beskattningshandlingar beställer du?

Med denna blankett kan du endast begära kopior av dina egna beskattningshandlingar.

Specificera vilka beskattningshandlingar beställningen gäller här.

Ange skatteåret eller en annan tidsperiod som beställningen gäller.

Med denna blankett kan du inte begära ett bouppteckningsinstrument eller insyn i dina egna uppgifter (GDPR).

Om du är part i arvsbeskattning och du behöver en kopia av bouppteckning eller en bilaga till bouppteckningsinstrumentet kan du beställa dem direkt i MinSkatt eller använda beställningsblanketten för kopia av bouppteckning (3627r).

Datum och underskrift

Kom ihåg att datera och signera beställningsblanketten.

Sidan har senast uppdaterats 4.1.2021