Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Beställning av egna beskattningshandlingar (3285r)

Du kan beställa kopior av dina egna beskattningshandlingar.

Läs anvisningarna om hur du kan hitta dina beskattningshandlingar i MinSkatt.

Logga in i MinSkatt

Om handlingarna inte finns i MinSkatt kan du beställa en kopia av dina beskattningshandlingar i Skatteförvaltningens e-tjänst. Du kan också beställa en annan persons beskattningshandlingar med stöd av en fullmakt i e-tjänsten.

Om du inte kan lämna en begäran om uppgifter i e-tjänsten kan du begära uppgifterna på en blankett.

Om du behöver en kopia av bouppteckningen eller av bilagorna till bouppteckningen ska du läsa anvisningen om hur du kan beställa dem.

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2021