Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Kontrollera att det TIN-nummer du använt är korrekt

TIN (Tax Identification Number) är ett skatteregistreringsnummer. Finländare har inte ett separat TIN-nummer, utan i Finland är skatteregistreringsnumret den egna personbeteckningen och för företag och organisationer det egna FO-numret.

Det rätta formatet av ett utländskt skatteregistreringsnummer (till exempel personbeteckningen) kan du kontrollera i den avgiftsfria tjänsten TIN on Europa. I tjänsten kan identiteten inte bekräftas och inte heller om ett inmatat nummer faktiskt existerar och om landet i fråga har gett numret.

Kontrollera TIN-numret (Europa EU)

Tjänsten kan användas på 22 språk, även på svenska. I tjänsten får du också ytterligare information om de beteckningar som används i olika länder.

Kontrollera ett företags eller en organisations TIN-nummer (ytj.fi)

Sidan har senast uppdaterats 16.6.2023