Kontrollera att det TIN-nummer (skatteregistreringsnummer) du använt är korrekt

I den avgiftsfria tjänsten TIN on Europa kan du lätt kontrollera om ett utländskt skatteregistreringsnummer (t.ex. en personbeteckning) har rätt format. Med tjänsten kan man inte bekräfta identiteter eller om ett angivet nummer verkligen finns eller om ifrågavarande land har utfärdat det. 

Tjänsten kan användas på 22 språk, även på svenska. Tjänsten ger också tilläggsinformation om de registreringsnummer som används i olika länder.

Du når tjänstens ingångssida via länken: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/tin/index_en.htm 
och öppnar förfrågan via direktlänken:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/?locale=sv