Ge respons

Om ditt ärende gäller en störning eller ett fel i systemet, fyll i observationsblanketten. Då kan vårt tekniska stöd utreda saken närmare.

Med den här blanketten kan du ge respons om inkomstregistret. Vi använder den respons som vi får för att utveckla våra tjänster.

Om du behöver personlig rådgivning i något ärende som anknyter till inkomstregistret eller inkomstuppgifterna, kontakta vår kundtjänst. Av datasäkerhetsskäl kan vi inte svara på personliga frågor som skickats med den här blanketten.

Om det finns brister i tillgängligheten på vår webbplats eller i vår e-tjänst, ge respons om tillgängligheten med Skatteförvaltningens gemensamma blankett.

De uppgifter som markerats med en asterisk (*) är obligatoriska. Skriv inte in din personbeteckning eller annan personlig information i meddelandet.

Kontaktinformation

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2023