Respons

Inkomstregistrets kundservice ger anvisningar i frågor som hänför sig till anmälandet.

Typiska problemsituationer

Ett fel har inträffat i systemet. Du kan anmäla felet med observationsblanketten.

Responsblankett

Vi använder den respons som vi får för att utveckla våra tjänster.

Av datasäkerhetsskäl svarar vi inte på frågor om inkomstuppgifter som sänts med denna blankett. Skriv inga personliga uppgifter i meddelandet, som personbeteckning eller bankkontonummer.

De uppgifter som markerats med en asterisk (*) är obligatoriska.

Kontaktinformation

Sidan har senast uppdaterats 28.11.2022