Egna inkomstuppgifter

Du kan granska uppgifterna som din arbetsgivare och andra prestationsbetalare har anmält i inkomstregistrets e-tjänst. I inkomstregistret ser du alla löner, arvoden, naturaförmåner och andra förvärvsinkomster som har utbetalats till dig efter 1.1.2019.

Arbetsgivaren ska anmäla uppgifterna till inkomstregistret inom fem kalenderdagar efter utbetalningsdagen.

Exempel: Din löneutbetalningsdag var 15.1.2019, uppgifterna syns i inkomstregistret senast 20.1.2019.

Om uppgifterna inte syns i inkomstregistret ska du kontrollera att arbetsgivaren eller en annan prestationsbetalare har anmält uppgifterna till inkomstregistret. Om prestationsbetalaren är ett privat hushåll syns uppgifterna senare i inkomstregistret. Privata hushåll kan anmäla uppgifterna fram till den femte dagen i kalendermånaden som följer på löneutbetalningen. Inkomstregisterenheten kan inte föra in uppgifterna i inkomstregistret utan det är alltid den som betalar för prestationen som är skyldig att anmäla uppgifterna.

Fel i uppgifterna

Om du upptäcker ett fel i uppgifterna ska du begära att prestationsbetalaren rättar till felet. Fel rättas till med en ersättande anmälan till inkomstregistret. Inkomstregisterenheten får enligt lagen inte rätta till uppgifter, utan det är prestationsbetalaren som ska rätta fel. Det är viktigt att uppgifterna i inkomstregistret är korrekta eftersom uppgifterna till exempel används av Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalter och FPA i beslut och beslut om förmåner.

Egna inkomstuppgifter

På sidan Egna inkomstuppgifter ser du en sammanfattning av inkomsterna som har utbetalats till dig under året.

  • Anmälningar: anmälningar om löneuppgifter som arbetsgivare och andra prestationsbetalare har lämnat in
    • Välj anmälan och öppna den.
  • Frånvaro: anmälningar som innehåller frånvaro och anmälningar för vilka det har angetts att frånvaro saknas
    • Välj frånvaro och granska dina anmälda frånvaron. Frånvaro är till exempel föräldraledighet eller repetitionsövningar.

På sidan visas också uppgifterna om löner utbetalda till dig som prestationsbetalarna har anmält och avdrag som har gjorts i dessa ordnade enligt inkomstslag. Du kan granska uppgifterna genom att välja rad.

Uppgifterna i lönespecifikationen och i inkomstregistret kan avvika från varandra

Observera att uppgiftsgrupperna i lönespecifikationen som du får av din arbetsgivare kan avvika från inkomstslagen i inkomstregistret. På lönespecifikationen anges de löneslag som din arbetsgivare använder. Till inkomstregistret däremot anmäls uppgifterna med hjälp av inkomstregistrets inkomstslag.