Informationsanvändares tekniska gränssnitt och certifikat

Informationsanvändare ansöker om rätten att använda det tekniska gränssnittet med informationsanvändarens anmälan för uppgiftstillstånd. I anmälan anmäler informationsanvändaren de kanaler och tjänster som tas i bruk. Verkställandet av uppgiftstillståndet startar certifikatbeställningen.

Informationsanvändares tekniska gränssnitt är

  • SFTP-gränssnittet
  • realtidsgränssnittet Web Service (WS)

 Med SFTP-gränssnittet kan man beställa material och hämta beställda material. Med realtidsgränssnittet Web Service kan man hämta avgränsade datamängder, t.ex. anmälningar om löneuppgifter för en avgränsad tidsintervall för en inkomsttagare. 

Läs mer om datadistribution i beskrivningen av gränssnittet

Ansök om ett nytt certifikat

Om en organisation vill beställa ytterligare certifikat till en kanal, som organisationen redan har användarrättighet till, gå till punkten ”Ansök om ett nytt certifikat”.

Sidan har senast uppdaterats 25.10.2018