Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Versionshistoria

Har getts Dokumentets namn Ändringar
31.7.2020 Grundräntan och referensräntan i beskattningen
27.6.2019 Grundräntan och referensräntan i beskattningen
6.2.2019 Grundräntan och referensräntan oförändrade
6.2.2019 Grundräntan och referensräntan oförändrade
6.2.2019 Grundräntan har sjunkit, referensräntan oförändrad
6.2.2019 Grundräntan och referensräntan oförändrade
6.2.2019 Grundräntan och referensräntan oförändrade
28.12.2016 Grundräntan är på samma nivå, referensräntan har sjunkit
15.9.2016 Grundräntan och referensräntan oförändrade
9.9.2015 Grundräntan och referensräntan oförändrade
23.4.2015 Grundräntan har sjunkit, referensräntan oförändrad
14.10.2014 Grundräntan och referensräntan oförändrade
9.1.2014 Grundräntan och referensräntan är oförändrade
2.7.2013 Grundräntan och referensräntan har sjunkit
11.1.2013 Grundräntan har sjunkit, referensräntan på tidigare nivå
3.7.2012 Grundräntan har sjunkit och referensräntan har förblivit oförändrad
8.12.2011 Grundräntan är oförändrad
15.7.2011 Grundräntan och referensräntan har stigit
8.7.2010 Grundräntan och referensräntan oförändrade
8.2.2010 Grundräntan och referensräntan har sjunkit
3.9.2009 Grundräntan och referensräntan har sjunkit
6.2.2009 Grundräntan har stigit
4.7.2008 Räntor som ska tillämpas i beskattningen
4.2.2008 Grundräntan och referensräntan har stigit
6.7.2007 Grundräntan och referensräntan har stigit
30.1.2007 Grundräntan och referensräntan har stigit
Datumet då anvisningen har getts är inte känt Grundräntan har stigit och referensräntan har förblivit oförändrad