Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Vinster och förluster från överlåtelse av egendom i en fysisk persons inkomstbeskattning

Har getts
19.12.2023
Diarienummer
VH/5188/00.01.00/2022
Giltighet
1.1.2024 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
VH/330/00.01.00/2019

Anvisningen har uppdaterats. Ändringarna tillämpas fr.o.m. 01.01.2024. Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Omaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot luonnollisen henkilön tuloverotuksessa

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024