Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Beskattning av överlåtelsevinst: sammanfattning av de detaljerade skatteanvisningarna

Skatteförvaltningen har gett flera detaljerade skatteanvisningar där frågor som gäller beskattningen av överlåtelsevinst behandlas.

Allmän anvisning om överlåtelsevinster

Försäljning av bostad

Skattefria överlåtelser

Överlåtelser av värdepapper

Överlåtelser av värdepapper: andra anvisningar om ämnet

Beskattning av överlåtelsevinster och -förluster för dödsbon

Övriga anvisningar som anknyter till överlåtelsevinster

Sidan har senast uppdaterats 8.7.2024