Tietuekuvaukset - Suorasiirrot ja muut ilmoitukset

Voimassaolo: Toistaiseksi
Nimi Tietuekuvaus
/vuosi (pdf)
Lomake
/ohjeet
Suorasiirrot    
Yleisesti verovelvollisten eläkkeensaajien suorasiirto (VKESSELE) 2017 Ohje
Rajoitetusti verovelvollisten eläkkeensaajien suorasiirto (RVKSSELE) 2017 Ohje
Palkkojen ennakonpidätystietojen suorasiirto (VKESSPAE) 2017

Ohje

Portaikkoverokortin tulorajat

Lisäohje etuudenmaksajille

Opastusvideo

YEL ja MYEL työtulotietojen ilmoittaminen ennakkoperintää varten (VKTYOSVA) 2017  
Ennakonpidätystiedot etuuksien maksajille 2017 Ohje
Muut ilmoitukset     
Perintö- ja lahjaverolain vakuutustiedot (E) 2016 ->

Ohje

Apuväline

Työnantajan veronumeropyynnöt ja rekisteröintipyynnöt (VERONUME) 2012 -> Ohje
Apuväline
Apuvälineohje
Veronumerorekisterissä olon tarkistaminen (VEROKYSE) 2014 ->  

Ennakkoperintärekisteriin merkitsemisen tarkistaminen (VSENPERE) ja arvonlisäverovelvollisuuden tarkistaminen (VSALVTAR)

2016 -> Ohje
Apuväline
Ilmoitus varainsiirtoverosta (VSVARAIN) 20.3.2017 2016 ->  
Isännöitsijän ilmoitus omistajanvaihdoksesta asuntoyhteisössä (VSIOMVAS) 9.5.2016 2016 ->  
Rakentamisen tiedonantomenettely / työntekijätiedot (VSRAKYHT ja VSTYONTE)

2014 ->

31.12.2015 voimaan tulleet

Rakentamisen tiedonantomenettely / urakkatiedot (VSRAKYHT ja VSURAKKA)

2014 ->

31.12.2015 voimaan tulleet

Ilmoitus selvitysvelvollisesta (CbC ja DAC4) 2017
2016
 
Maakohtainen raportti (CbC ja DAC4) 2017
2016
 

 

Lisätietoa tietuekuvauksista ja aiempien vuosien tietuekuvaukset saat sähköpostiosoitteesta ohjelmistotalot(at)vero.fiSanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 28.4.2017