Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Suurten konsernien vähimmäisvero (OECD:n pilari II)

AjanKohtaista

 • Laki suurten konsernien vähimmäisverosta (1308/2023) tuli voimaan 1.1.2024 ja sitä sovelletaan 31.12.2023 tai sen jälkeen alkaviin tilikausiin.
 • OECD on julkaissut uutta selventävää ohjeistusta mallisääntöjen tulkinnasta: International tax reform: OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS taking further steps on the implementation of the Two-Pillar Solution - OECD
 • Kaikki vuoden 2023 loppuun mennessä julkaistu OECD:n ohjeistus on yhdistetty päivitettyyn kommentaariin: Consolidated Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules
 • Verohallinto valmistelee useamman syventävän ohjeen kokonaisuutta suurten konsernien vähimmäisverosta. Ohjeet julkaistaan mahdollisimman nopeasti niiden valmistuttua vuoden 2024 aikana.
 • Täydennysveron tietoilmoitus perustuu kansainväliseen standardiin. Tietosisältö on määritelty OECD:n julkaisussa Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – GloBE Information Return (Pillar 2). OECD valmistelee ilmoittamisen skeemaa, joka julkaistaan mahdollisesti syksyllä 2024.
 • Täydennysveroilmoitus annetaan vain silloin kun kotimaisella konserniyksiköllä on Suomessa maksettavaa täydennysveroa. Verohallinto valmistelee parhaillaan ilmoituksen tietosisältöä.
 • Lisätietoja voit kysyä tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta: Minimivero(a)vero.fi

Yleistä pilari II:sta

Verovuodesta 2024 alkaen suurten konsernien ylijäämätuloon kohdistuu 15 % minimiverotason mukainen verotus riippumatta siitä, missä valtiossa konserniyksiköt sijaitsevat. Tosiasiallista verotasoa tarkastellaan valtiokohtaisesti. Jos tosiasiallinen verotaso on jonkin konserniyksikön sijaintivaltiossa alle 15 %, toteutetaan minimiverotason mukainen verotus täydennysveron avulla. Täydennysvero verotetaan joko matalan verotuksen valtion kotimaisena täydennysverona (QDMTT), emoyhtiövaltion tuloksilukemissäännön (IIR) tai muiden konserniyksiköiden sijaintivaltioiden aliverotettujen voittojen säännön (UTPR) perusteella. 

Ilmoittaminen

 • Täydennysveron tietoilmoituksella ilmoitetaan kaikki konsernin täydennysveron laskemiseksi tarvittavat tiedot
 • Täydennysveron tietoilmoituksen antajaa koskevalla ilmoituksella (notifikaatio) ilmoitetaan tietoilmoituksen ulkomaisen antajan tiedot
 • Täydennysveroilmoituksella verovelvollinen ilmoittaa täydennysveron tai kotimaisen täydennysveron maksuunpanemiseksi Suomessa tarvittavat tiedot
 • Verovuoden 2024 osalta ilmoitukset on annettava 30.6.2026 mennessä.

Syventävät ohjeet

Syventäviä ohjeita julkaistaan vuoden 2024 aikana.

Verohallinnon ohjekokonaisuuteen sisältyvät teemat

 • Suurten konsernien vähimmäisverojärjestelmä (yleiskuva)
 • Konsernin tunnistaminen ja tulon allokointi konserniyksiköille
 • Määritellyn tuloksen laskenta
 • Oikaistujen huomioitavien verojen laskenta
 • Tosiasiallisen veroasteen ja täydennysveron laskenta
 • Verotussäännön soveltaminen ja täydennysveron allokointi
 • Kiinteiden toimipaikkojen erityistilanteet
 • Olettamasäännöt (Safe Harbour)
 • Ilmoittaminen ja verotusmenettely Suomessa
Sivu on viimeksi päivitetty 18.6.2024