Sivustolla voi olla satunnaisia häiriöitä huoltotöiden vuoksi maanantaina 22.4. klo 6.30–8.00.

Valtion virastojen ja laitosten arvonlisäverollisuus

Valtion virastot ja laitokset rinnastuvat arvonlisäverotuksessa valtioon. Valtio on neutraalisuussyistä arvonlisäverovelvollinen toiminnastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että valtion pitää suorittaa arvonlisäveroa liiketoiminnan muodossa tapahtuvien tavaroiden ja palvelujen myynnistä.

Valtion virastojen ja laitosten toteuttamat hankkeet ovat usein arvonlisäverottomia

Valtion virastot ja laitokset toteuttavat usein hankkeita, joihin ei liity lainkaan tavaroiden tai palvelujen myyntiä, eikä hankkeista muodostu muutakaan tuloa toteuttajalle. Tällaisista hankkeista valtion virastot ja laitokset eivät ole arvonlisäverovelvollisia. Jos on epäselvää, pidetäänkö hankkeessa harjoitettua toimintaa liiketoiminnan muodossa tapahtuvana tavaroiden tai palvelujen myyntinä, virasto tai laitos voi hakea asiasta Verohallinnolta kirjallista ohjausta.

Hankkeiden kuluihin sisältyvää arvonlisäveroa ei saa vähentää

Valtion virastot ja laitokset eivät saa tehdä vähennystä hankintoihin sisältyvästä arvonlisäverosta (AVL 116 §).

Jos hankkeen rahoittaja pyytää virastolta tai laitokselta selvitystä nimenomaan hankkeen arvonlisäveron vähennysoikeudesta, virasto tai laitos voi antaa ensin itsenäisesti selvityksen siitä, ettei sillä valtion virastona tai laitoksena ole vähennysoikeutta. Tämän jälkeen virasto tai laitos voi tarvittaessa pyytää asiasta Verohallinnolta kirjallista vahvistusta.

Usein kysyttyä

Liiketoiminnan muodossa tapahtuvana toimintana pidetään ansiotarkoituksessa tapahtuvaa, jatkuvaa, ulospäin suuntautuvaa ja itsenäistä toimintaa, johon sisältyy tavanomainen yrittäjäriski. Valtion harjoittaman myynnin katsotaan tapahtuvan ansiotarkoituksessa silloinkin, kun myynti tapahtuu omakustannushintaan edellyttäen, että kyseessä ei ole viranomaistoiminta.

Valtion liikelaitokset, Huoltovarmuuskeskus, Suomen Pankki ja Kansaneläkelaitos ovat erikseen verovelvollisia, eikä niihin sovelleta valtiota koskevia arvonlisäverolain säännöksiä.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.1.2023