Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

1D Matkakulut – Tulonhankkimismenoina vähennettävät matkat, täyttöohje

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten paperilomaketta 1D käyttämällä ilmoitat matkakulut tilapäisestä työmatkasta erityiselle työntekemispaikalle. Tilapäinen työmatka on matka, jonka teet työhön kuuluvien tehtävien vuoksi varsinaisen työpaikkasi ulkopuolelle, erityiselle työntekemispaikalle.

Tässä ohjeessa kerrotaan myös, miten paperilomaketta 1D käyttämällä ilmoitat niin sanotut erityisalan matkat. Erityisalan matkoja ovat matkat vaihtuviin työkohteisiin esimerkiksi rakennus-, maanrakennus- tai metsäalalla. Voit vähentää erityisalan matkoja vain, jos sinulle ei ole varsinaista työpaikkaa eli paikkaa, jossa työskentelet vakituisesti.

Tilapäiset työmatkat tai erityisalan matkat voit vähentää käyttämäsi kulkuneuvon (esimerkiksi oman auton) mukaan. Matkakulut vähennetään tulonhankkimismenoina ansiotuloistasi.

Voit ilmoittaa matkakulut myös sähköisesti OmaVerossa. Silloin et tarvitse paperilomaketta. Lue ohje OmaVerossa ilmoittamiseen. Tarvittaessa voit käyttää myös tätä täyttöohjetta apunasi.

Paperilomakkeen 1D saat lomakesivulta. Palautusosoite on merkitty lomakkeen etusivulle.

Muut matkakulut – valitse oikea lomake

Ilmoita muut matkat OmaVerossa tai seuraavilla lomakkeilla:

Vähennyksen voi saada verokortille

Voit ilmoittaa matkakulut verokorttia varten. Silloin vähennys otetaan huomioon verokortin ennakonpidätysprosentissa eikä vasta jälkikäteen lopullisessa verotuksessa.

Ilmoita tiedot verokorttia varten OmaVerossa (vero.fi/omavero). Voit kuitenkin hakea muutosta verokorttiin myös paperilomakkeella 5010 (Verokortti ja/tai ennakkoverohakemus). Liitä silloin mukaan tämä lomake.

Verokorttia varten ilmoittamasi matkakulut siirtyvät myös esitäytettyyn veroilmoitukseen. Tarkista tiedot ja korjaa niitä tarvittaessa.

Voit hakea vähennystä myös jälkikäteen

Voit ilmoittaa asunnon ja työpaikan väliset matkat myös myöhemmin, esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä. Anna silloin tiedot OmaVerossa tai palauta tämä lomake esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivään mennessä.

Voit käyttää tätä lomaketta myös silloin, jos teet oikaisuvaatimuksen verotuksen päättymisen jälkeen. Täytä oikaisuvaatimus ja liitä mukaan tämä lomake. Myös oikaisuvaatimuksen voi tehdä OmaVerossa.

Jos korjaat aiemmin antamaasi tietoa tai haet verotuksen oikaisua, ilmoita kaikki tulonhankkimismenoina vähennettäviä matkoja koskevat tiedot.

Matkakulut pienentävät verotettavan ansiotulon määrää. Huomaa, että muutos verojesi määrään ei ole yhtä suuri.

Lue lisää työmatkoista erityiselle työntekemispaikalle
Lue lisää erityisalojen matkoista

1 Henkilötiedot ja verovuosi

Täytä tähän nimesi ja henkilötunnuksesi.

Ilmoita myös verovuosi eli se vuosi, jolta ilmoitat matkakuluja.

2 Tilapäisistä työmatkoista aiheutuneet matkakulut yhteensä

Täytä tähän yhteenveto tilapäisistä työmatkoista. Erittele matkat tarkemmin lomakkeen osissa 3 ja 4.

Merkitse tähän kohtaan vähennyskelpoisten tilapäisten työmatkojen matkakulut yhteensä vuodessa. Voit vähentää matkakuluista vain sen osan, jota työnantajasi ei ole korvannut. Ilmoita myös työskentelypäivien lukumäärä sekä edestakaisten matkojen kilometrimäärä vuoden aikana.

3 Tilapäisistä työmatkoista aiheutuneet matkakulut julkisella kulkuneuvolla / vuosi

Erittele tässä osassa julkisella kulkuneuvolla kulkemasi tilapäiset työmatkat.

Jos työskentely työkohteessa kestää yli 3 vuotta, merkitse tämä rastilla. Huomaa poikkeus: aikaraja on pitempi, jos kolmen vuoden määräaika päättyisi 1.1.–31.12.2021. Tilapäisen työskentely määräaika on silloin 3 vuotta ja 6 kuukautta. Tällaisessa tapauksessa merkitse rasti vain, jos työskentely kestää tätä kauemmin.

Lue lisää tilapäisen työskentelyn aikarajasta ja sen vaikutuksesta matkakulujen vähentämiseen.

Voit vähentää matkakuluista vain sen osan, jota työnantajasi ei ole korvannut. Jos työnantaja on korvannut matkakustannuksia, ilmoita verovapaiden korvausten määrä vuodessa.

Ilmoita myös tarkemmat tiedot eri kohteisiin tekemistäsi matkoista. Jatka tarvittaessa lomakkeen sivulle 2. Jos tila ei riitä kaikkien matkojen ilmoittamiseen, voit ottaa kopioita sivusta 2 ja käyttää sivua lisälehtenä. Muista aina täyttää myös ensimmäisen sivun yhteenveto, johon lasketaan koko vuoden matkakulujen yhteismäärä.

Ilmoita matkoista seuraavat tiedot:

  • Mistä: matkan lähtöpaikan osoite
  • Mihin: erityisen työntekemispaikan (työkohteen) osoite
  • Alkamispäivä ja päättymispäivä: ajanjakso, jonka aikana olet kulkenut matkoja erityiselle työntekemispaikalle
  • Matka edestakaisin: edestakaisen matkan pituus
  • Matkakulut tänä aikana yhteensä: matkakulut koko ajanjaksolta.

Jos käytät useita julkisia kulkuneuvoja, ilmoita eri kulkuneuvojen lippujen hinnat yhteensä kohdassa "Matkakulut tänä aikana yhteensä".

4 Tilapäisistä työmatkoista aiheutuneet matkakulut muulla kuin julkisella kulkuneuvolla / vuosi

Erittele tässä osassa tilapäiset työmatkat, jotka olet tehnyt muulla kuin julkisella kulkuneuvolla.

Merkitse rastilla, mitä kulkuneuvoa olet käyttänyt. Jos olet vuoden aikana käyttänyt useita eri kulkuneuvoja, merkitse rastilla se kulkuneuvo, jota olet käyttänyt eniten vuoden aikana. Jos käyttämääsi kulkuneuvoa ei löydy lomakkeen vaihtoehdoista, jätä tämän kohdan rastikentät tyhjäksi.

Merkitse rastilla myös se, jos työskentely työkohteessa kestää yli kolme vuotta. Huomaa poikkeus: aikaraja on pitempi, jos kolmen vuoden määräaika päättyisi 1.1.–31.12.2021. Tilapäisen työskentely määräaika on silloin 3 vuotta ja 6 kuukautta. Tällaisessa tapauksessa merkitse rasti vain, jos työskentely kestää tätä kauemmin.

Lue lisää tilapäisen työskentelyn aikarajasta ja sen vaikutuksesta matkakulujen vähentämiseen.

Voit vähentää matkakuluista vain sen osan, jota työnantajasi ei ole korvannut. Jos työnantaja on korvannut osan matkakustannuksista, ilmoita verovapaiden korvausten määrä vuodessa.

Ilmoita myös tarkemmat tiedot eri kohteisiin tekemistäsi matkoista. Jatka tarvittaessa lomakkeen sivulle 2. Jos tila ei riitä kaikkien matkojen ilmoittamiseen, voit ottaa kopioita sivusta 2 ja käyttää sivua lisälehtenä. Muista aina täyttää myös ensimmäisen sivun yhteenveto, johon lasketaan koko vuoden matkakulujen yhteismäärä.

Ilmoita matkoista seuraavat tiedot:

  • Mistä: matkan lähtöpaikan osoite
  • Mihin: erityisen työntekemispaikan (työkohteen) osoite
  • Alkamispäivä ja päättymispäivä: ajanjakso, jonka aikana olet kulkenut matkoja erityiselle työntekemispaikalle
  • Matka edestakaisin: edestakaisen matkan pituus
  • Matkakulut tänä aikana yhteensä: matkakulut koko ajanjaksolta.

Tarkista, kuinka paljon matkakuluvähennystä eri kulkuneuvoista voi saada

Jos käytät matkaan useita eri kulkuneuvoja, ilmoita matkakulujen yhteismäärä kohdassa "Matkakulut tänä aikana yhteensä".

Päivää ja allekirjoita lomake. Ilmoita myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa päivisin.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 28.10.2021