Viranomaisen tietopyyntö verotusasiakirjoista (3281)

Viranomainen tai organisaatio voi pyytää henkilön tai yrityksen yksittäisiä verotustietoja vain, jos pyytäjällä on laissa säädetty nimenomainen oikeus saada salassa pidettäviä verotustietoja jonkin viranomaistehtävän hoitamiseksi. Tilaajan on aina esitettävä säädös ja yksilöity lainkohta, johon tiedonsaantioikeus perustuu. Viranomaisella ei ole viranomaisaseman perusteella yleistä oikeutta saada salassa pidettäviä verotustietoja.

Voit tehdä tietopyynnön sähköisesti OmaVerossa. Valitse kirjautumisen jälkeen linkki Ilmoita tai pyydä tietoja rajoitetusti.

Kirjaudu OmaVeroon

Jos et voi tehdä tietopyyntöä OmaVerossa, voit pyytää tiedot myös lomakkeella.

Katso lisätietoja asiakirjapyynnön tilaamisesta täyttöoppaasta sekä verotustietojen luovuttamisesta tehdystä ohjeistuksesta.

Jos tietopyyntö koskee perukirjaa, lue ohje sen tilaamiseen

Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2023