Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Myndighetens begäran om uppgifter i beskattningshandlingar

En myndighet eller en organisation kan be om en persons eller ett företags enskilda beskattningsuppgifter endast, om den som begär uppgifterna har en lagstadgad uttrycklig rätt att få sekretessbelagda beskattningsuppgifter för att sköta någon myndighetsuppgift. Beställaren ska alltid lägga fram bestämmelsen och den specifika paragrafen i lagen som rätten att få uppgifter grundar sig på. En myndighet har inte på basis av myndighetsställningen allmän rätt att få ta del av sekretessbelagda beskattningsuppgifter.

Du kan lämna en begäran om uppgifter elektroniskt i Skatteförvaltningens e-tjänst.

Skatteförvaltningens e-tjänst

Om du inte kan lämna en begäran om uppgifter i e-tjänsten kan du begära uppgifterna på en blankett.

Läs mer om hur du lämnar en begäran om handlingar i blankettanvisningen samt i anvisningen om utlämnande av beskattningsuppgifter.

Om begäran om uppgifter gäller en bouppteckning ska du läsa anvisningen om hur du kan beställa en bouppteckning.

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2021