Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Myndighetens begäran om uppgifter i beskattningshandlingar

En myndighet eller en organisation kan be om en persons eller ett företags enskilda beskattningsuppgifter endast, om den som begär uppgifterna har en lagstadgad uttrycklig rätt att få sekretessbelagda beskattningsuppgifter för att sköta någon myndighetsuppgift. Beställaren ska alltid lägga fram bestämmelsen och den specifika paragrafen i lagen som rätten att få uppgifter grundar sig på. En myndighet har inte på basis av myndighetsställningen allmän rätt att få ta del av sekretessbelagda beskattningsuppgifter.

Du kan lämna en begäran om uppgifter elektroniskt i MinSkatt. Efter att du loggat in ska du välja länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat.

Så här hittar du begäran om uppgifter i MinSkatt

Logga in i MinSkatt

Om du inte kan lämna en begäran om uppgifter i MinSkatt kan du begära uppgifterna också med en blankett.

Läs mer om hur du lämnar en begäran om handlingar i blankettanvisningen samt i anvisningen om utlämnande av beskattningsuppgifter.

Om begäran om uppgifter gäller en bouppteckning ska du läsa anvisningen om hur du kan beställa en bouppteckning.

Sidan har senast uppdaterats 13.2.2024