Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Saavutettavuusseloste – chat-palvelu

Verohallinto pyrkii siihen, että Verohallinnon verkkosivustot ja asiointipalvelut ovat saavutettavia. Saavutettavuutta ohjaa Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Verohallinnon chat-palvelua, jota tarjotaan usealla vero.fi-sivulla sekä OmaVero-palvelussa. Seloste on laadittu 15.9.2020. Saavutettavuuden on arvioinut Verohallinnon omat saavutettavuusasiantuntijat.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain vaatimukset osittain (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019). Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö (WCAG 2.1 kriteerien mukaan)

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

 1. Kuvien tekstivastineissa on suomenkielisessä chatissa englanninkielisiä alt-tekstejä sekä ylä- ja alapeukkujen selitteet, joita ei lueta ruudunlukijalle. OmaVero-palvelussa chattia aloittaessa painikkeen vieressä voi näkyä huutomerkki, joka ilmaisee jonon täysinäisyyttä, huutomerkin tarkoitus ei kuitenkaan aukea eikä tieto huutomerkistä välity ruudunlukijakäyttäjälle. (WCAG 1.1.1)
 2. Otsikkotasojen logiikassa on parannettavaa, esimerkiksi "Kysy OmaVerosta" chat-keskusteluikkunan otsikkotaso ei ole <h1>-tasoinen, joka kertoisi apuvälinekäyttäjälle kyseessä olevan sivun ja aloittaa leipätekstiosion. Myös kenttäotsikoissa on puutteita, esimerkiksi kysymyskentästä puuttuu kenttäotsikko. Sivuotsikkona näyttäytyy välillä chat-teksti, välillä verkkosivun otsikko. (WCAG 1.3.1, 2.4.2)
 3. Aloitussivulla kohdistus menee suoraan keskusteluikkunan sulkemispainikkeeseen, joten tätä ennen olleet keskusteluikkunan otsikko ja logo jäävät lukematta ruudunlukijalla, jollei ikkunassa palata taaksepäin. Keskustelua aloittaessa nimimerkin lähettämisen jälkeen kohdistus siirtyy suoraan tyhjään muokattavaan tekstikenttään, johon viesti kirjoitetaan, jolla ei ole kenttäotsikkoa. Kentän yläpuolelle jää chattibotin/chatin ohjeviestejä, joista ei kerrota ruudunlukijakäyttäjälle, ellei tämä huomaa siirtyä tekstissä taaksepäin. Ruudunlukija lukee aina koko viestialueen alusta alkaen, toistaen koko keskustelun ja lisäten jokaisella lukukerralla keskustelun lopusta aina vain yhden uuden lisäelementin kerrallaan. Chattirbotin viestien osalta tämä tarkoittaa yhtä tekstikuplaa kerrallaan. Keskusteluikkunaa sulkiessa Lopeta keskustelu -linkistä kohdistus hyppää keskusteluikkunan ylälaitaan, ikkunan sulkemispainikkeeseen. Keskusteluikkunan voi sulkea ainoastaan ikkunan ylälaidassa olevasta "Piilota keskusteluikkunan sisältö" -painikkeesta ja myös palautekysely näkyy ainoastaan ylälaidassa. Nämä ominaisuudet voivat jäädä huomaamatta esimerkiksi suurentaessa kenttää, jolloin yläreuna häviää näkyvistä. Keskustelun lopetuksen jälkeen vanha keskustelu jää näkyviin eikä käyttäjä pääse aloittamaan uutta keskustelua. OmaVero-chatissa asiakasryhmän valitsemisen jälkeen ei pääse palaamaan valintavaiheeseen. Uuden keskustelun aloitus ja asiakasryhmä-valintaan palaaminen onnistuvat lataamalla sivu uudelleen. (WCAG 1.3.2, 4.1.3)
 4. Mobiililaitetta käyttäessä sisältö on vaakatasossa hankala, ei ole vierityspalkkia ja osa sisällöstä jää piiloon, joka voi vaikuttaa painikkeiden toimintaan. (WCAG 1.3.4)
 5. Linkkitekstit eivät eroa visuaalisesti painiketeksteistä, linkkitekstejä ei ole korostettu värillä tai alleviivauksella ja ne avautuvat uuteen ikkunaan. Näppäimistöllä selatessa chat-leijukkeen näkyvä kohdistus erottuu heikommin sivun vaaleaa taustaa vasten. Kohdistusindikaattori on leijukkeen kohdalla erilainen kuin muulla sivulla, sisempi viiva musta ja ulompi valkoinen. Kun sivun selaa suoraan loppuun, on vaaleareunainen kohdistus näkyvä tummalla taustalla. Jos näppäimistöllä selaa ohi chat-leijukkeesta, päätyy takaisin sivun alkuun. Jos tästä selaa taaksepäin, ei alla oleva sivu vierity alas, jolloin leijuke näkyy vaaleaa taustaa vasten ja leijukkeen kohdistus on heikosti havaittavissa. (WCAG 1.4.1, 1.4.11, 2.4.7)
 6.  Aktiivisen painikkeen valkoisen tekstin ja vaaleanvihreän taustan kontrastisuhde on liian pieni, 3,9:1. (WCAG 1.4.3)
 7. Keskusteluikkunassa asiakkaan esittämät kysymykset ja chat-virkailijan tai -botin antamat vastaukset on eritelty toisistaan vain sijainnilla niin, että asiakkaan kommentit asettuvat oikeaan reunaan ja chat-virkailijan kommentit vasempaan reunaan. Ruudunlukijakäyttäjälle ei välity tietoa kenen kommentista on kysymys. OmaVero-palvelussa olevan chatin asiakasryhmävalinnassa mahdollisesti näkyvälle, oranssille jonon täysinäisyyttä ilmaisevalle huomio-huutomerkille, ei ole selitettä, eikä tietoa huutomerkistä välitetä ruudunlukijakäyttäjälle. (WCAG 1.3.3, 2.4.6)
 8. 200% zoomauksella chat-ikkunan tekstit menevät osittain piiloon yläosasta, eikä tietoihin pääse siirtymään tabulaattorilla tai vierityspalkilla, eikä sujuvasti näppäimistöllä. 400% zoomauksella chat-ikkunan yläosan tekstit menevät piiloon, eikä tietoihin pääse vierityspalkilla tai chat-keskustelua saa suljettua. (WCAG 1.4.4, 2.1.1, 1.4.10)
 9. Tekstien välistys onnistuu chat-ikkunassa ainoastaan painiketekstien osalta. Näkövammainen käyttäjä ei siis pysty käyttämään omia tyyliasetuksiaan tekstin välistyksen muuttamiseen. (WCAG 1.4.12)
 10. Chat-keskustelun aikakatkaisusta ei tule ilmoituksia. Kun käyttäjä yrittää jatkaa keskustelua esimerkiksi valintapainikkeesta, ei valinta onnistu eikä tästä tule ilmoitusta. (WCAG 2.2.1)
 11. Vapaamuotoiselta viestikentältä ja vastauspalautteilta (peukut) puuttuu kenttäotsikot. Palautteen radiobutton -ryhmiltä puuttuu fieldset -ryhmä. (WCAG 2.4.6, 3.3.2)
 12. Virheilmoituksissa ja tilasta kertovissa viesteissä on puutteita, esimerkiksi jos viestikentän jättää tyhjäksi ja painaa Lähetä-painiketta, ei viestin lähetys onnistu muttei tule myöskään virheilmoitusta tai toimintaohjetta. Ruudunlukijalle ei ilmoiteta, kun merkkimäärä ylittää sallitun 110 merkkiä. (WCAG 3.3.3, 4.1.3)
 13. Valitun elementin tilan välittymisessä puutteita, esimerkiksi palaute-arvosanaan liittyen on kerrottu, että valintapainike on valittuna, mutta arvo jää epäselväksi ruudunlukijakäyttäjälle, jollei selaa sarkainnäppäimellä. Keskustelussa valitusta kysymysvaihtoehdosta ei välity tietoa ruudunlukijakäyttäjälle, valittu vaihtoehto ei erotu keskustelun edetessä myöskään näkevälle käyttäjälle, sillä sitä ei ole korostettu. (WCAG 4.1.2)

Saavutettavuuspuutteet on toimitettu palveluntarjoajan käsiteltäväksi ja odottavat toimenpiteitä.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille! Voit ottaa yhteyttä tämän verkkolomakkeen kautta.

Chat-palvelun saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaavat palvelun sovellusomistaja sekä toiminnallinen vastaava.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Lain ja siirtymäajan puitteissa Verohallinto pyrkii siihen, että palautteisiin vastataan kahden viikon sisällä palautteen antamisesta viimeistään 23.9.2020 alkaen.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Sivu on viimeksi päivitetty 23.9.2020