Ohje tiedostolataukseen – arvonlisäveron erityisjärjestelmä

Verokaudelta annettavat ilmoitustiedot voit hakea myös omasta tiedostostasi. Tietojen on oltava eriteltyinä esimerkkitiedoston mukaiseen järjestykseen.

Tiedoston pitää olla CSV-muodossa (*.csv), joka on yksi tallennusmuoto esimerkiksi Excel-ohjelmassa.

Esimerkkitiedosto:

A B C D E F G H
1

FI12345678

AT 1 20 10 000 2 000  
2

FI12345678

BE 1 20 10 000,00 2 000,00  
3

FI12345678

BG 1 20 15 123,23 3 024,65  
4

FI12345678

DK 1 20 22 311,00 4 462,20  
5

FI12345678

PL 1 20 34 223,00 6 844,60 SE12345678
6

FI12345678

FR 1 20 5 033,00 1 006,60 SE12345678
7

FI12345678

DE 1 20 1 313,00 262,60 EE87654321
8

FI12345678

EL 1 20 300,00 60,00 EE87654321
9

FI12345678

HU 1 20 10 011,00 2 002,20 EE87654321
10

FI12345678

IE 1 20 10 012,00 2 002,40 EE87654321
11

FI12345678

IE 1 10 100 10 EE87654321

Sarakkeet:

A Juokseva rivinumero. Rivinumeron perusteella ilmoitetaan, missä ovat mahdolliset latauksessa havaitut virheet
B Ilmoituksen antavan yrityksen ALV-tunnus, jolla yritys on rekisteröity arvonlisäveron erityisjärjestelmään. Tunnuksen muoto on joko  FInnnnnnny  (jossa nnnnnnny on Y-tunnus ilman väliviivaa) tai EU246nnnnnnnn.
C Kulutusjäsenvaltion tunnus (EU-jäsenvaltio, ei Suomi)
Tarkista tunnus EU-maiden arvonlisäverotunnisteiden luettelosta.
D Verokannan tyyppi
Sallitut arvot: 1 = yleinen verokanta, 2 = alennettu verokanta.
E Verokanta (alv-prosentti), jolla palvelu on myyty. Kaksi desimaalia on sallittu ja desimaalierottimena käytetään pilkkua.
F Veron peruste
G Veron määrä
H Jos myynti on tapahtunut kiinteästä toimipaikasta, ilmoita sarakkeessa kiinteän toimipaikan tunnus. Kiinteän toimipaikan tietojen on oltava yrityksen asiakastiedoissa ennen tiedoston latausta. Jos kiinteän toimipaikan tiedot puuttuvat, lisää ne asiointipalvelussa Asiakatiedot-sivulla ennen tiedoston latausta. Jos kiinteistä toimipaikoista ei ole myyntejä, niin H–sarake on tyhjä.
Sarakkeet A–G ovat pakollisia.

Esimerkissä yritys on ilmoittanut myyntejä

  • Suomesta Itävaltaan, Belgiaan, Bulgariaan ja Tanskaan (rivit 1–4)
  • Ruotsissa olevasta kiinteästä toimipaikasta (SE12345678) Puolaan ja Ranskaan (rivit 5­6)
  • Virossa olevasta kiinteästä toimipaikasta (EE987654321) Saksaan, Kreikkaan, Unkariin ja Irlantiin. Riveillä 10 ja 11 on myynnit Irlantiin eriteltyinä yleisen ja alennetun verokannan mukaan.

Tiedostolatauksen jälkeen näytetään yhteenvetona latauksen tulos. Erikseen näytetään tiedostosta tuodut rivit sekä hylätyt rivit, joita ei saatu ladattua.

Hylätyt rivit voit korjata kahdella eri tavalla:

  • tee korjaukset csv-tiedostoon ja lataa se uudelleen tai
  • lisää hylättyjen rivien tiedot ilmoitukselle yksitellen asiointipalvelussa. Haettuja tietoja voit muokata asiointipalvelussa latauksen jälkeen, ennen kuin lähetät ilmoituksen.

Voit antaa ilmoituksen hakemalla tiedot tiedostosta vain, jos annat ilmoituskauden tiedot ensimmäistä kertaa. Jos haluat korjata jo annettuja ja lähetettyjä tietoja (eli antaa korvaavan ilmoituksen), korjaus on tehtävä asiointipalvelussa muuttamalla edellisen ilmoitusversion tietoja. Aiemmin lähetettyä ilmoitusta ei siis voi korjata hakemalla tietoja tiedostosta.