Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ilmoita väärinkäytösepäilystä Verohallinnon toiminnassa

Verohallinnon työntekijät, sidosryhmät ja yhteistyökumppanit voivat turvallisesti ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä tai muusta epäeettisestä toiminnasta. Ilmoituskanavia on kaksi: ulkoinen ja sisäinen.

Ilmoittajansuojelulain mukaista suojaa saat silloin, kun havaitset väärinkäytöksen työn yhteydessä ja kun ilmoituksesi koskee esimerkiksi julkisia hankintoja, yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa tai verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuutta.

Kansallinen, ulkoinen ilmoituskanava

Ilmoita väärinkäytösepäilystä Verohallinnolle ulkoiseen, kansalliseen ilmoituskanavaan, jos kuulut kohderyhmään ja ilmoittajan suojelun kolme yleistä edellytystä täyttyvät kohdallasi:

Kohderyhmä:

  • Olet Verohallinnon entinen työntekijä tai virkahenkilö.
  • Sinulla on rekrytointiprosessi meneillään Verohallinnon kanssa.
  • Olet alihankkija, palveluntuottaja tai yhteistyökumppani, jolla ei ole pääsyä Verohallinnon sisäiseen ilmoituskanavaan.

Edellytykset:

  • Sinulla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa.
  • Rikkomista koskeva tieto kuuluu ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan.
  • Ilmoitat työsi yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä.

Kansallinen ulkoinen ilmoituskanava toimii keskitetysti Oikeuskanslerinviraston kautta. Lue lisää kanavasta (Oikeuskansleri).

Sisäinen ilmoituskanava

Ilmoita väärinkäytösepäilystä Verohallinnolle sisäiseen ilmoituskanavaan, jos kuulut Verohallinnon henkilöstöön tai olet Verohallinnon tiloissa ja järjestelmissä toimivien palveluntuottajien palveluksessa. Sisäinen ilmoituskanava löytyy intranetistä.

Muut ilmoitukset

Verohallinto käsittelee myös ilmoituksia rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyen. Ilmoita näistä väärinkäytösepäilyistä kansallisen ulkoisen ilmoituskanavan kautta.

Verohallinto käsittelee myös ilmoituksia Euroopan unionin tai kansallisen yritysten ja yhteisöjen verotusta koskevan lainsäädännön rikkomisesta taikka järjestelystä, jonka tarkoituksena on saada yritysten tai yhteisöjen verotusta koskevan lainsäädännön tavoitteen tai tarkoituksen vastaista veroetua. Ilmoita näistä väärinkäytösepäilyistä kansallisen ulkoisen ilmoituskanavan kautta.

Sivu on viimeksi päivitetty 31.3.2023