Maataloudenharjoittaja: hae kiinteistöverotukea viimeistään maanantaina 31.10.2022

Uutinen, 24.10.2022

Hakuaika maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotuelle päättyy 31.10.2022. Tilapäistä tukea voivat hakea kaikki maataloudenharjoittajat, joille on määrätty yli 10 euroa kiinteistöveroa maatalouden tuotantorakennuksista vuonna 2022.

Tuen määrä on enintään 35 000 euroa. Maataloudenharjoittaja voi saada tuotantorakennuksiin kohdistuvan kiinteistöveron kokonaisuudessaan takaisin kiinteistöverotukena aina tuen enimmäismäärään asti. Tuki koskee ainoastaan maatalouden tuotantorakennuksia – ei maapohjaa, metsätalouden tuotantorakennuksia eikä elinkeinotoimintaan kuuluvia rakennuksia.

Verohallinto tekee tukipäätökset marras-joulukuussa ja maksaa tuet maataloudenharjoittajille ennen vuoden loppua. Useimmilla maataloudenharjoittajilla kiinteistöveron eräpäivät ovat jo ennen tukipäätöksen saamista. Kiinteistövero pitääkin maksaa aiemman kiinteistöverotuspäätöksen mukaisesti, vaikka maataloudenharjoittaja hakisi kiinteistöverotukea.

Hae tukea OmaVerossa

Kiinteistöverotukea haetaan OmaVerossa. Linkki hakemukseen on lisätty automaattisesti OmaVeron etusivulle niille maataloudenharjoittajille, joille on määrätty yli 10 euroa kiinteistöveroa maatalouden tuotantorakennuksista vuonna 2022. Puhelimitse hakemuksen voi jättää vain erityisestä syystä.

Katso tarkemmat hakuohjeet ja tuen ehdot

Sivu on viimeksi päivitetty 24.10.2022