Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Hallitus esittää muutoksia energiaverotukseen 1.1.2023

Uutinen, 25.10.2022

Hallituksen esityksessä HE152/2022 ehdotetaan muutettavaksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia, nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia ja valmisteverotuslakia. Keskeisimmät muutokset ovat:

 • Kestävä lämmitysbiokaasu:
  • Lämmityksessä ja työkoneissa käytettävän kestävän biokaasun verotukea pienennettäisiin. Verottomuus poistuisi ja jatkossa biokaasu olisi valmisteverollista. Katso uudet verotasot alla olevasta taulukosta.
  • Kestävän lämmitysbiokaasun energiasisältöveron määrä olisi muiden kaasumaisten liikenne- ja lämmityspolttoaineiden yleisestä verotasosta (10,33 euroa megawattitunnilta) poiketen energiaverodirektiivin vähimmäisverotason mukainen eli 1,20 euroa megawattitunnilta.
  • Muita polttoaineita alemman verotason EU-oikeudellinen hyväksyttävyys perustuisi ryhmäpoikkeusasetukseen.
  • Hiilidioksidivero määräytyisi energiaveromallin mukaisesti. Valtaosa biokaasusta olisi hiilidioksidiverotonta. 
 • Sähköpolttoaineet:
  • Muuta kuin biologista alkuperää olevien nestemäisten tai kaasumaisten uusiutuvien polttoaineiden, eli ns. sähköpolttoaineiden, verotusta tarkennettaisiin. Tällä selkeytetään, mitä verotasoa niihin sovelletaan liikenne-, lämmitys- ja työkonekäytössä.
  • Vero muodostuisi muiden energiatuotteiden tavoin sähköpolttoaineen ominaisuuksien perusteella energiasisältö- ja hiilidioksidiverosta sekä huoltovarmuusmaksusta.
  • Vedyn verotukseen ei ehdoteta muutoksia, vaan se säilyisi edelleen verottomana. 
 • Valmisteverotuslakiin tehtäisiin eräitä lakiteknisiä muutoksia. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait tulisivat voimaan 1.1.2023. Valmisteverotuslain muuttamisesta annettu laki tulisi voimaan 13.2.2023. 

Kestävän lämmitysbiokaasun uudet verotaulukot

Verotaulukko 1; voimaan 1.1.2023

 
Tuote Tuoteryhmä Energia-
sisältövero
Hiilidioksidi-
vero
Huoltovarmuus-
maksu
Yhteensä
Biokaasu H
euroa/MWh
8 10,33 12,94 0,084 23,354
Biokaasu H R
euroa/MWh
9 1,20 6,47 0,084 7,754
Biokaasu H T
euroa/ MWh
10 1,20 0,00 0,084 1,284

Verotaulukko 3: Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto; voimaan 1.1.2023

 
Tuote Tuoteryhmä Energiavero Energia-sisältövero Hiilidioksidi-
vero
Huoltovarmuus-
maksu
Yhteensä
Biokaasu H
euroa/MWh
8a 0,00 2,70 12,94 0,084 15,724
Biokaasu H R
euroa/MWh
9a 0,00 1,20 6,47 0,084 7,754
Biokaasu H T
euroa/MWh
10a 0,00 1,20 0,00 0,084 1,284

Lue lisää: HE152/2022

Sivu on viimeksi päivitetty 25.10.2022