Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tuulivoimabuumi tuo lisätuloja monelle metsänomistajalle – näin erilaiset tulot ilmoitetaan verotuksessa

Verohallinnon tiedote, 8.2.2024

Metsänomistajan pitää ilmoittaa tuulivoimalalle vuokratusta alueesta saadut vuokratulot maatalouden veroilmoituksella. Puun myynnistä saadut tulot ja metsätalouden kulut ilmoitetaan metsätalouden veroilmoituksella, jonka täyttäminen on nyt ajankohtaista sadoille tuhansille henkilöille.

Suomalaisilla metsänomistajilla voi puun myyntitulojen lisäksi olla ilmoitettavanaan yhä useammin myös vuokratuloa. Tuulivoimayhtiö maksaa metsänomistajalle vuokraa maapohjasta, jolle tuulivoimala on rakennettu.

Korvausta voi saada myös, jos tuulivoimala on oman metsäalueen lähellä, sillä tuulivoimayhtiöt maksavat vaikutusaluekorvausta voimalan läheisyydessä olevista alueista. Vaikutusaluekorvausta voi saada esimerkiksi 500 metrin säteellä tuulivoimalasta sijaitsevalta alueelta.

Maanvuokraustulot ilmoitetaan maatalouden veroilmoituksella

Maan vuokraamisesta saadut tulot metsänomistajan pitää ilmoittaa maatalouden veroilmoituksella.

Maatalouden veroilmoituksen voi antaa OmaVerossa. Ohjeet maatalouden veroilmoitukseen löytyvät vero.fi:stä. Maatalouden veroilmoituksen määräpäivä on 2.4.2024.

- Yhä useamman metsänomistajan pitää siis täyttää metsätalouden veroilmoituksen lisäksi maatalouden veroilmoitus, sanoo ylitarkastaja Kari Pilhjerta Verohallinnosta.

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi, että peltojen ja metsien vuokratulojen verotus yhdenmukaistettaisiin muiden vuokratulojen verotuksen kanssa. Jos lakimuutos toteutuu, maa- ja metsätaloudenharjoittajat voisivat tulevaisuudessa ilmoittaa vuokratulot esitäytetyllä veroilmoituksella. Tämä ei kuitenkaan koske vuodelta 2023 saatuja vuokratuloja.

Luovutusvoitot ilmoitetaan esitäytetyllä veroilmoituksella

Metsänomistajat voivat lisäksi saada korvauksia niiden siirtolinjojen alueilta, jotka yhdistävät tuulivoimalat sähkönsiirron kantaverkkoon.

Siirtolinjasta saatava korvaus on verotuksen näkökulmasta alueen pysyvästä käyttöoikeudesta saatavaa luovutusvoittoa, joka ilmoitetaan verotukseen henkilökohtaisella esitäytetyllä veroilmoituksella.

Esitäytetty veroilmoitus tulee OmaVeroon helmi–maaliskuussa. Esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivät ovat asiakkaan mukaan joko 2.4., 7.5. 14.5. tai 21.5. Oman veroilmoituksen määräpäivän voi tarkistaa esitäytetystä veroilmoituksesta tai OmaVerosta.

Puun myyntitulot ilmoitetaan metsätalouden veroilmoituksella

Puun myynnistä saadut tulot sekä metsätalouden kulut ilmoitetaan Verohallintoon metsätalouden veroilmoituksella.

Vuoden 2023 metsäveroilmoituksen aika on nyt, sillä pelkkää metsätaloutta harjoittavilla veroilmoituksen määräpäivä on 29.2.2024. Jos harjoittaa metsätalouden lisäksi myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, metsäveroilmoituksen määräpäivä on 2.4.2024.

Suomessa on noin 400 000 metsänomistajaa, jotka voivat antaa veroilmoituksen metsätaloudesta. Metsänomistajat voivat olla yksityishenkilöitä, kuolinpesiä tai verotusyhtymiä.

Jos metsänomistaja on arvonlisäverovelvollinen, myös arvonlisävero pitää ilmoittaa ja maksaa viimeistään 29.2.2024.

Arvio: puun myyntitulojen kasvu taittui 2023

Verohallinto ennakoi, että puunmyyntitulot eivät vuonna 2023 enää kasvaneet edellisvuosien tapaan.

- Vaikka puun hinnat olivat vuonna 2023 korkealla tasolla, puutavaraa ei metsistä korjattu aivan samaa määrää kuin edellisvuosina, Pilhjerta sanoo.

Vuonna 2022 suomalaiset metsänomistajat saivat puun myyntituloja ensimmäistä kertaa yli 2 miljardia euroa. Inflaation vuoksi puun myyntitulojen reaaliarvo jäi kuitenkin vuonna 2022 pienemmäksi kuin vuonna 2021. Vero.fi:n tilastoartikkelista selviää, miten henkilöasiakkaiden metsätalouden tulot jakautuivat vuonna 2022 muun muassa alueellisesti ja eri ikäluokkien kesken.

Lisätietoa asiakkaille:

Tuulivoimala ja metsänomistajan verotus

Metsätalouden veroilmoitus (lomake 2C)

Maatalouden veroilmoitus (lomake 2)

Esitäytetty veroilmoitus

Sivu on viimeksi päivitetty 8.2.2024