Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Selvitys: Ulkomaalaisten vakuutusyhtiöiden tarjoamia palveluita on mahdollista käyttää veronkiertoon, valvontaa tehostetaan

Verohallinnon tiedote, 22.3.2022

Suomelta jää vuosittain puuttumaan miljoonien verotulot, joita pitäisi maksaa ulkomaalaisten vakuutusyhtiöiden tarjoamien sijoitusten tuotoista. Osa sijoittajista tekee ulkomaalaisten vakuutusyhtiöiden avulla laillista verosuunnittelua, mutta osa kiertää veroja tarkoituksella ja käyttää hyväksi lainsäädännön porsaanreikiä. Haasteena valvonnalle on, että Verohallinto saa tietoja ulkomaisista sijoitusvakuutuksista viiveellä.

Tiedot selviävät tänään julkaistusta Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön julkaisusta. Selvityksen voi lukea Verohallinnon verkkosivuilta: Harmaan talouden selvityksiä - Harmaa talous & talousrikollisuus (vero.fi)

Ulkomaalaisissa sijoitusvakuutuksissa miljardeja euroja suomalaisten säästöjä

Suomalaisten varoja oli ulkomaisten vakuutusyhtiöiden tarjoamissa sijoitusvakuutuksissa vuonna 2020 yhteensä kuusi miljardia euroa. Määrä on kuusi kertaa suurempi kuin viime vuonna osakesäästötileillä olleiden sijoitusten määrä.

Ulkomaalaiset vakuutusyhtiöt raportoivat vuodelta 2020 noin 42 000 kappaletta sellaisia tuotteita, joissa suomalaisilla oli varoja kiinni.

– Selvityksemme osoitti, ettei Verohallinnolla ole ulkomaisista sijoitusvakuutuksista saaduista tuloista edelleenkään suoraa näkymää, joten verotuloja jää todennäköisesti saamatta. Verohallinto saa kyllä automaattisesti runsaasti tietoa näistä sijoituksista, mutta tietojen sisältö on puutteellinen ja tietojen hyödyntämiseen liittyy haasteita, selvitystä tehnyt Antti Tokola Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksiköstä sanoo.

Kiristynyt verokohtelu ja ulkomailta saadut tiedot auttavat valvonnassa jo nyt

Vakuutuskuorten verokohtelua kiristettiin vuonna 2020. Jos sijoittaja nyt nostaa vakuutuksen osittain takaisin vakuutuksen voimassaoloaikana, hän maksaa veroa nostetulle summalle kertyneestä tuotosta. Verohallinto voi myös puuttua keinotekoisiin järjestelyihin aikaisempaa helpommin. Vuoteen 2020 asti tulojen ja arvonnousun verotus lykkääntyi, kunnes kuoresta nostettiin varoja ulos yli sijoitetun pääoman määrän.

Verohallinto saa tällä hetkellä aiempaa paremmin tietoja suomalaisten varallisuudesta ulkomaisissa vakuutuskuorissa OECD:n finanssitilitietojenvaihdon myötä. Lakimuutoksesta ja tietojenvaihdosta huolimatta sijoittajat yrittävät edelleen vältellä veroja ulkomaalaisten vakuutusyhtiöiden kanssa tehtyjen järjestelyjen avulla. Usein tarkoituksella väärin toimivien sijoittajien tavoitteena on häivyttää varojen oikea omistaja.

– Selvityksen perusteella valvonnan haasteena on, että Verohallinto saa tietoja ulkomaisista vakuutussijoituksista vasta jälkikäteen. Tämä tarkoittaa käytännössä, että Verohallinto joutuu avaamaan henkilöiden jo valmistunutta verotusta. Prosessi on hidas. Automaattisen tietojenvaihdon kautta saadut tiedot eivät myöskään käy yleensä sellaisenaan verotuksen perusteeksi, vaan Verohallinnon täytyy pyytää täydentäviä tietoja, Tokola kertoo.

Harmaa talous ja talousrikollisuus kuriin: Verohallinto tehostaa valvontaa ja neuvontaa

Verohallinto on tunnistanut ulkomaalaisiin sijoitusvakuutuksiin liittyvät ongelmat ja tehnyt niihin liittyvää valvontaa jo useamman vuoden. Viime vuosien aikana valvonnassa on löydetty 90 miljoonaa euroa tuloa, jota ei ollut omatoimisesti ilmoitettu verotuksessa.

– Teemme jatkossa aiempaa enemmän töitä, jotta ulkomaisiin vakuutuskuoriin tehdyistä sijoituksista saadaan verotulot kerättyä oikeudenmukaisesti. Olemme perustaneet vakuutuskuorien valvontaa varten hankkeen, joka on osa kansallista harmaan talouden ja talousrikollisuuden vastaista toimenpideohjelmaa, Verohallinnossa harmaan talouden valvontaa vetävä apulaisjohtaja Tarja Valsi kertoo.

Tälläkin hetkellä rikosprosessi on käynnissä kymmenissä tapauksissa, joissa ulkomaisiin vakuutussijoituksiin epäillään liittyvän veronkiertoa.

Näin ilmoitat ulkomaisesta vakuutuskuoresta saadut tulot verotuksessa

  • Vuonna 2021 saadut tulot pitää ilmoittaa viimeistään esitäytetyllä veroilmoituksella huhti-toukokuussa tänä keväänä.
  • Vakuutuskuorista saadut tuotot ovat pääsääntöisesti pääomatuloja. Tuottojen veroprosentti on 30 000 euroon asti 30 % ja yli 30 000 eurosta 34 %.
  • Ulkomailta saadut pääomatulot voi ilmoittaa OmaVerossa kohdassa pääomatulot --> ulkomailta saadut pääomatulot. Tarkemmat ohjeet löytyvät: Esitäytetty veroilmoitus - näin ilmoitat OmaVerossa tai paperilla.

Mikä on sijoitusvakuutus?

  • Sijoitusvakuutus on vakuutusyhtiöiden tarjoama sijoittamisen muoto.
  • Sijoitusvakuutuksista käytetään myös termejä vakuutuskuoret ja vakuutussäästäminen.
  • Sijoitusvakuutus yhdistää säästämisen ja henkivakuutuksen. Sijoittaja tekee vakuutusyhtiön kanssa yhden sijoitussopimuksen. Sopimuksen myötä sijoittajan vakuutusyhtiölle antamat rahat sijoitetaan vakuutusyhtiön tarjoamiin sijoituskohteisiin.
  • Sijoittaja voi vaihtaa sijoitusvakuutuksen sisällä sijoituskohteita milloin vain. Kertynyt tuotto verotetaan vasta, kun sijoittaja nostaa varoja sijoitusvakuutuksesta.
  • Vakuutusyhtiöt suosittelevat vakuutuskuoria pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Palveluita tarjoavat niin ulkomaiset kuin kotimaiset vakuutusyhtiöt.
Sivu on viimeksi päivitetty 22.3.2022