Henkilöasiakkaiden tuloverotilastoja verovuodelta 2020

Henkilöasiakkaiden tulot, vähennykset ja verot verovuonna 2020

Tulojen kehitys (ennakkotietoa)

Tilastot perustuvat työnantajilta ja suoritusten maksajilta saatuihin vuosi-ilmoitustietoihin. Lopullisen verotuksen tiedot voivat poiketa näistä tiedoista.

Tulokehitystilastot sisältävät tietoa Suomessa maksetuista palkka-, eläke-, työttömyys- ja sosiaaliturvaetuuksista sekä vertailun edellisen vuoden vastaaviin tietoihin. Tilaston laadinnassa on huomioitu ainoastaan ennakonpidätyksen alaiset tulot, ei esimerkiksi pääomatuloja. Tuloista ei ole vähennetty verovähennyksiä.