Palvelussa saattaa esiintyä häiriöitä maanantaina 5.12. klo 0.00–4.00 huoltotoimenpiteiden vuoksi. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa vaivaa.

Henkilöasiakkaiden tuloverotilastoja verovuodelta 2020

Henkilöasiakkaiden tulot, vähennykset ja verot

Tulojen kehitys (ennakkotietoa)

Tilastot perustuvat työnantajilta ja suoritusten maksajilta saatuihin vuosi-ilmoitustietoihin. Lopullisen verotuksen tiedot voivat poiketa näistä tiedoista.

Tulokehitystilastot sisältävät tietoa Suomessa maksetuista palkka-, eläke-, työttömyys- ja sosiaaliturvaetuuksista sekä vertailun edellisen vuoden vastaaviin tietoihin. Tilaston laadinnassa on huomioitu ainoastaan ennakonpidätyksen alaiset tulot, ei esimerkiksi pääomatuloja. Tuloista ei ole vähennetty verovähennyksiä.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.4.2022