Yleisradiovero

Henkilöiden yleisradiovero

Yleisradiovero on 2,5 prosenttia ansio- ja pääomatulojen yhteismäärän 14 000 euroa ylittävästä osasta, enintään 163 euroa. Vero on henkilökohtainen. Vero sisältyy verokortin ennakonpidätysprosenttiin tai ennakkoveroon.

Yleisradioveroa ei tule maksettavaksi, jos

  • yhteenlasketut ansio- ja pääomatulot ovat 14 000 euroa tai alle sen
  • olet alle 18-vuotias
  • kotikuntasi on Ahvenanmaan maakunnassa.

Näin maksat yleisradioveroa 2018

Ansio- ja pääomatulot vuodessa, euroa Yleisradioveron määrä, euroa

14 000 (eläke- ja päivärahatulo)

14 750 (palkkatulo)

    0 

16 000   50
18 000 100
20 000 150
20 520 163

Vuosina 2017 ja 2016 Yle-vero oli 0,68 prosenttia henkilön ansio- ja pääomatulojen määrästä, enintään 143 euroa. Henkilöasiakkaat eivät maksaneet Yle-veroa, jos veron määrä oli vähemmän kuin 70 euroa.

Avainsanat: