Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Rundradioskatt

Rundradioskatt för personer

Rundradioskatten utgör 2,5 procent av den del av de sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomsterna som överstiger 14 000 euro, dock högst 163 euro. Skatten är personlig. Skatten ingår i förskottsinnehållningsprocenten eller förskottsskatten på skattekortet.

Rundradioskatten behöver inte betalas om

  • dina sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomsterna är 14 000 euro eller mindre
  • du inte har fyllt 18 år
  • din hemkommun är i landskapet Åland.

Så här betalar du rundradioskatten 2019

Förvärvs- och kapitalinkomster om året, euro Rundradioskattens belopp, euro

14 000 (pensions- och dagpenningsinkomst)

14 750 (löneinkomst)

    0 

16 000   50
18 000 100
20 000 150
20 520 163

 

Mera information: