Rundradioskatt

Rundradioskatt för personer

Rundradioskatten utgör 2,5 procent av den del av de sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomsterna som överstiger 14 000 euro, dock högst 163 euro. Skatten är personlig. Skatten ingår i förskottsinnehållningsprocenten eller förskottsskatten på skattekortet.

Rundradioskatten behöver inte betalas om

  • dina sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomsterna är 14 000 euro eller mindre
  • du inte har fyllt 18 år
  • din hemkommun är i landskapet Åland.

Så här betalar du rundradioskatten 2019

Förvärvs- och kapitalinkomster om året, euro Rundradioskattens belopp, euro

14 000 (pensions- och dagpenningsinkomst)

14 750 (löneinkomst)

    0 

16 000   50
18 000 100
20 000 150
20 520 163