Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningen varnar: MinSkatt-bedragare kan snart skicka meddelanden som gäller skattedeklarationer

Skatteförvaltningens meddelande, 25.1.2024

De som skickar falska meddelanden kommer sannolikt att utnyttja den kommande skattedeklarationstiden när de försöker få människor att klicka på länkar som leder till falska webbplatser. Det finns inga länkar i de äkta textmeddelandena från Skatteförvaltningen.

Antalet falska meddelanden som skickats i Skatteförvaltningens namn har ökat avsevärt under de senaste åren. Bedragarna utnyttjar aktuella skatteärenden i sina meddelanden, varför Skatteförvaltningen anser det sannolikt att det under våren kommer att cirkulera flera falska meddelanden som hänför sig till skattedeklarationer.

- När människor kontrollerar sina förhandsifyllda skattedeklarationer är det viktigt att de går till MinSkatt genom att skriva tjänstens adress www.skatt.fi/minskatt på webbläsarens adressfält. Klicka aldrig på länkar som kommit per textmeddelande, och i de äkta meddelanden som Skatteförvaltningen skickat finns det inte heller sådana, säger Jaakko Nummijärvi, biträdande direktör på Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen rekommenderar att kunderna inte loggar in i MinSkatt via länken som sökmotorn ger, eftersom sökmotorresultaten i vissa fall har fört till en falsk webbplats som ser ut som den äkta webbplatsen.

För närvarande kommer falska meddelanden också per e-post, men största delen är textmeddelanden.

Så här framskrider skattedeklarationsvåren

Jord- och skogsbruksidkare samt firmaföretagare fick sina skattedeklarationer för näringsverksamhet redan i början av januari.

De första förhandsifyllda skattedeklarationerna för privatpersoner kommer till MinSkatt den 23 februari. Då får jordbruksidkare, firmaföretagare och deras makar den förhandsifyllda skattedeklarationen. Övriga kunder får den förhandsifyllda skattedeklarationen i MinSkatt senast den 28 mars.

Om en person har övergått till papperslös kommunikation med myndigheterna, det vill säga beställt Suomi.fi-meddelanden, får hen ett notifieringsmeddelande om ett nytt skatteärende i MinSkatt till e-posten och Suomi.fi-appen när skattedeklarationen har kommit. Dessa notifieringsmeddelanden har av datasäkerhetsskäl ingen länk till MinSkatt.

Om man inte har beställt Suomi.fi-meddelanden kommer den förhandsifyllda skattedeklarationen inte bara till MinSkatt utan också hem per papperspost.

Skatteförvaltningen har registrerat avsändaridentifikationer Vero, Skatt eller Vero-Skatt för textmeddelanden

Skatteförvaltningen samarbetar kontinuerligt med andra myndigheter för att de bedrägerier som görs i Skatteförvaltningens namn ska minska.

Skatteförvaltningen har registrerat tre avsändaridentifikationer för textmeddelanden: Vero, Skatt och Vero-Skatt. Operatörerna tar i bruk de registrerade avsändaridentifikationerna under vintern. Därefter kommer alla äkta textmeddelanden från Skatteförvaltningen från någon av dessa tre avsändare.

- Problemet har varit att bedragarna har kunnat använda samma avsändares namn som vi själv använder för att skicka äkta meddelanden. De falska och de äkta textmeddelandena har också kunnat hamna i samma meddelandekedja i telefonen. När operatörerna tar i bruk de avsändaridentifikationer som vi registrerat är det inte längre möjligt, säger Nummijärvi.

Information om äkta textmeddelanden från Skatteförvaltningen finns på vero.fi/sv.

Typiskt för falska meddelanden

Det cirkulerar olika typer av falska meddelanden, men de har några gemensamma faktorer. Ofta hänvisas det i meddelandet till brådska som ska få personen att agera snabbt. I meddelandet kan man till exempel berätta om en oväntad ändring som hänför sig till skatteåterbäringen.

Dessutom finns det i ett falskt meddelande alltid en länk som bedragarna försöker få personen att klicka på och ge bank- eller personuppgifter till bedragarna.

FAKTA: Gör så här om du har fått ett falskt meddelande

  • Öppna inte länkar i meddelandet eller mata inte in dina nätbankskoder i sidorna som öppnas via länken. Radera meddelandet omedelbart.
  • Om du misstänker att du matat in dina bankuppgifter på en falsk webbplats, kontakta snabbt din banks spärrtjänst för nätbankskoder och be banken att spärra dina bankkoder och ditt bankkort.
  • Gör också genast en polisanmälan.
  • Om du upptäcker falska meddelanden kan du också anmäla dem till Cybersäkerhetscentret hos Trafik- och kommunikationsverket Traficom.

Mer information om ämnet:
Information om bedrägerier

KORRIGERAD 26.1. KL 10.18: Skatteförvaltningen har registrerat avsändaridentifikationer Vero, Skatt och Vero-Skatt för textmeddelanden, och operatörerna tar i bruk de registrerade identifikationerna under vintern. 

Sidan har senast uppdaterats 25.1.2024