Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Risken för grå ekonomi är hög i vart tredje bolag med kort livslängd – 40 miljoner euro i skattebortfall varje år

Skatteförvaltningens meddelande, 11.6.2024

En ny utredning visar att en del bolag som verkar under kort tid inte alls har någon egentlig affärsverksamhet utan att de endast har grundats för penningöverföringar som anknyter till ekonomisk brottslighet och undvikande av skatt. Enheten för utredning av grå ekonomi på Skatteförvaltningen uppskattar att antalet bolag med kort livslängd ökade när kravet på aktiekapital slopades för fem år sedan.

Att risken för grå ekonomi är hög i drygt en tredjedel av bolagen med kort livslängd framkommer i en ny utredning som Enheten för utredning av grå ekonomi på Skatteförvaltningen har gjort. Detta leder till uppskattningsvis 40 miljoner euro i skattebortfall varje år. Med bolag med kort livslängd avses aktiebolag som varit verksamma en kortare tid än tre år.

Risken för grå ekonomi är större än i genomsnitt i bolag med kort livslängd

Enligt utredningen anknyter det grå ekonomi till bolag som är verksamma en kort tid betydligt oftare än till aktiebolag i genomsnitt. Det anknyter grå ekonomi till cirka fem procent av alla företag.

– Inom bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet har vi haft en stark känsla av att bolag med kort livslängd utnyttjas omfattande för ekonomiska brott och undvikande av skatt. Den färska utredningen visar att företag som verkar under kort tid överraskande ofta används för att undvika skatter, säger direktör Janne Marttinen från Enheten för utredning av grå ekonomi på Skatteförvaltningen.

I den här omfattningen undersöktes bolag med kort livslängd nu för första gången. Enheten för utredning av grå ekonomi på Skatteförvaltningen använde beskattnings- och skatterevisionsuppgifter som material i utredningen. Utredningsobjekten bestod av totalt 12 500 aktiebolag som har varit aktiva i Skatteförvaltningens register under en kortare period än tre år under åren 2018–2022.

Bulvaner, kvittohandel och förtäckta dividender

Ett typiskt bolag med kort livslängd till vilket det anknyter grå ekonomi betalar ut löner svart, fabricerar ogrundade momsåterbäringsansökningar till Skatteförvaltningen eller bedriver kvittohandel med andra företag.

Utgående från det använda skatterevisionsmaterialet framkom det att en del av dessa bolag inte alls har arbetstagare, kunder eller någon egentlig affärsverksamhet, utan att de endast har grundats för olika slag av penningöverföringar.

I bolag med kort livstid är det vanligt med olika typer av bulvanarrangemang, alltså att det som ansvarspersoner i företaget har namngetts personer som inte utövar verklig makt i företaget. Eventuellt lyfts det förtäckta dividender från bolaget, det vill säga det görs penningöverföringar utan motprestationer eller ges andra inte deklarerade förmåner till dem som utövar den verkliga makten i företaget.

Uppskattningsvis 40 miljoner euro i skattebortfall – det verkliga bortfallet är ännu större

Den gråa ekonomi som anknyter till bolag med kort livslängd orsakar årligen cirka 40 miljoner euro i skattebortfall. Det verkliga skattebortfallet kan vara större.

– Bolag med kort livslängd kan sälja förfalskade kvitton till företag som bedrivit verksamhet längre och då undviker också ett mer etablerat företag betalning av skatter. I utredningen uppskattades dock endast det skattebortfall som uppkommer direkt i bolag med kort livslängd, säger Marttinen.

Bolag med kort livslängd förekommer mest inom restaurangbranschen och detaljhandeln men också i samband med husbyggnad, IT-tjänster, partihandel och konsulttjänster avseende företagsledning.

Marttinen betonar att den korta livslängden för ett företag i sig inte är grå ekonomi. Speciellt inom restaurangbranschen är det allmänt att företagen är verksamma endast i några år.

Slopandet av kravet på aktiekapital ökade antalet bolag med kort livslängd

Efter år 2019 har det varit möjligt att grunda ett aktiebolag utan aktiekapital. Följden av detta har varit att betydligt fler aktiebolag grundas.

– Enligt vår bedömning har slopandet av kravet på kapital ökat antalet bolag med kort livslängd och eventuellt också risken för grå ekonomi i företag, säger Marttinen.

Eftersom kraven på yrkeskunskap för bokförare är låga och revisionsskyldigheten saknas ökar möjligheten att utnyttja företag för ekonomisk brottslighet och undvikande av skatt.

– Om rapporteringen av momsen blir transaktionsspecifik ökar det betydligt myndigheternas medel att övervaka och ta tag i många fenomen inom grå ekonomi, också undvikande av skatt i bolag med kort livslängd, säger Marttinen.

Mer information om ämnet:

Utredning: Grå ekonomi i bolagen med kort livslängd (pdf, endast på finska)

Utredningar om den grå ekonomin - Harmaa talous & talousrikollisuus

 

Sidan har senast uppdaterats 11.6.2024