Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Sommararbetare: Kom ihåg att ge arbetsgivaren ditt skattekort

Skatteförvaltningens meddelande, 29.5.2023

Många unga börjar sommarjobba i maj–juni. Skatteförvaltningen påminner att sommaranställda ska ge arbetsgivaren sitt skattekort för att undvika att 60 procent i skatt tas ut på lönen. Skattekorten för alla 15 år fyllda finns i MinSkatt. Vid behov kan vårdnadshavaren logga in i MinSkatt på sitt minderåriga barns vägnar.

Många unga kommer för första gången i kontakt med skatteärenden i samband med att de börjar sommarjobba. Många av dem har hört om ett skattekort men uppfattar nödvändigtvis inte vad kortet är till för.

- För en del unga är det en överraskning att arbetsgivaren behöver skattekortsuppgifterna även om skatteprocenten är noll, berättar överinspektör Päivi Ylitalo från Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen har gjort ett skattekort för alla 15 år fyllda för året 2023.

Inkomstgränsen på det första skattekortet har fastställts till 10 000 euro vilken i allmänhet räcker till lönen för sommararbetet.

- Skattesatsen, alltså skatteprocenten, är vanligtvis noll med ett årligt inkomstbelopp på 10 000 euro. Arbetsgivaren tar visserligen ut 7,15 procent i arbetspensionsförsäkringsavgift på lönen för dem som är minst 17 år. De som är minst 18 år betalar dessutom också arbetslöshetsförsäkringspremier och då tas sammanlagt minst 8,65 procent ut på lönen, säger Ylitalo.

Om uppskattningen är att inkomsterna för hela året överstiger inkomstgränsen på skattekortet lönar det sig att höja gränsen. På det här sättet tas skatten på lönen ut enligt rätt belopp och därmed behöver den unga inte betala några kvarskatter följande år.

Vårdnadshavaren kan sköta sitt minderåriga barns skatteärenden i MinSkatt

Om skattekortet på papper inte går att hitta, inkomstgränsen behöver höjas eller en ung som inte fyllt 15 behöver ett skattekort, lönar det sig att sköta ärendet i MinSkatt.

Om den unga inte har egna bankkoder kan hen ringa till Skatteförvaltningens telefonservice eller så kan vårdnadshavaren logga in i MinSkatt på den minderårigas vägnar.

- Efter att ha loggat in i MinSkatt ska vårdnadshavaren välja att hen sköter skatteärenden på en annan persons vägnar. I MinSkatt går det att skriva ut skattekortet eller spara det som en pdf-fil, berättar Ylitalo.

Utan skattekort tas det ut 60 procent i skatt på lönen

Anställda ansvarar för att försäkra sig om att arbetsgivaren får hens skattekort. Om arbetsgivaren inte har fått den anställdas skattekort tas det ut 60 procent i skatt på lönen. 
Arbetsplatserna har olika praxis på vilket sätt skattekortet ska lämnas. En del av arbetsgivarna får uppgifterna direkt från Skatteförvaltningens system och då behöver anställda inte göra något.

- Det lönar sig genast i början av sommarjobbet att fråga hur det går till på den egna arbetsplatsen. Om skattekortet inte överförs automatiskt till arbetsgivaren går det exempelvis att ta en bild av skattekortet med kameran på mobilen och skicka den till löneadministrationen, råder Ylitalo.

Arbetsgivare som anställer sommarhjälp: Dela ut information till unga om att sköta skatteärenden

Skatteförvaltningen har samlat ihop information om skatteärenden som hänför sig till sommarjobb på adressen vero.fi/sommarjobb. Till de arbetsgivare som anställer sommarhjälp mest har det också skickats en komihåglista för sommaranställda (pdf) som Skatteförvaltningen önskar att arbetsgivaren delar ut till sina anställda.

Också andra sommararbetsplatser kan dela ut materialet till sina sommaranställda.

Mer information till kunder:

Skattekort

Sommarjobbarens skatteärenden

Sidan har senast uppdaterats 29.5.2023