Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningen skickar e-fakturaförslag till kunder hos Nordea

Skatteförvaltningens meddelande, 5.6.2023

Cirka 450 000 privatpersoner som är kunder hos Nordea får ett e-fakturaförslag till sin mobil- och nätbank från Skatteförvaltningen i juni. När kunden godkänner förslaget får hen i fortsättningen skattefakturor direkt till sin mobil- och nätbank som e-fakturor. Skatteförvaltningen vill hjälpa med att komma ihåg förfallodagen genom att uppmuntra till användningen av e-fakturan.

Ett e-fakturaförslag skickas till de kunder hos Nordea som har att betala fastighetsskatt, ännu inte har beställt en e-faktura på sina skatter och har anmält Nordeas kontonummer till Skatteförvaltningen för utbetalningen av skatteåterbäringar. Kunden har 30 dagar på sig att reagera på förslaget. Om kunden inte godkänner förslaget avlägsnas det automatiskt från mobil- och nätbanken.

E-fakturaförslaget visas för kunden i Nordeas mobilbank i sektionen ”Betalningar och e-fakturor” och i nätbaken i sektionen ”E-fakturor”. Kunden kan godkänna förslaget genom att klicka på det och därefter får kunden sina fakturor på fastighetsskatt och eventuella förskotts- och kvarskatter från Skatteförvaltningen till sin mobil- och nätbank som e-fakturor.

E-fakturan är enkel och trygg

Överinspektör Irene Laine från Skatteförvaltningen berättar att det är fråga om ett försök för att hjälpa kunderna med att komma ihåg förfallodagarna för skatter.

– När kunden godkänner e-fakturaförslaget i mobil- eller nätbanken får hen i fortsättningen e-fakturan direkt till sin mobil- och nätbank från Skatteförvaltningen cirka två veckor före förfallodagen. E-fakturan innehåller färdigt alla uppgifter som behövs, såsom konto- och referensnummer samt det korrekta beloppet. På det här sättet behöver kunden inte knäppa in uppgifter när hen betalar fakturan utan det räcker med att hen godkänner e-fakturan, säger Laine.

Enligt Laine är särskilt fastighetsskatten en sådan skatt som kunder ofta glömmer att betala.
– Eftersom dröjsmålsränta börjar löpa på skatten genast efter förfallodagen blir det också billigare för kunden att börja använda e-fakturan, eftersom skatterna då betalas i tid, konstaterar Laine.

Det är enkelt och tryggt att börja använda e-fakturan. Laine poängterar att det e-fakturaförslag som kommer från Skatteförvaltningen till mobil- och nätbanken inte är falskt och att det inte hänför sig någon säkerhetsrisk till att godkänna fakturan.
– Att godkänna e-fakturan betyder ännu inte att kontot debiteras med fakturorna automatiskt utan kunden ska godkänna varje faktura. Om kunden önskar kan hen separat också börja använda en automatisk betalningsfunktion då kontot debiteras med fakturan automatiskt på förfallodagen.

Kund hos Nordea – om du fått ett e-fakturaförslag ska du göra så här:

  • I mobilbanken hittar du e-fakturaförslag i sektionen ”Betalningar och e-fakturor”.
  • I nätbanken hittar du e-fakturaförslag i sektionen ”E-fakturor”.
  • Om du vill få e-fakturor på dina skatter direkt till mobil- och nätbanken ska du klicka på ”Godkänn”. I fortsättningen får du en e-faktura på skatter som du ska betala cirka två veckor före förfallodagen.
  • Om du inte vill börja använda e-fakturan behöver du inte göra något. Det e-fakturaförslag som du fått avlägsnas från mobil- och nätbanken om cirka 30 dagar.

Läs mer om e-fakturan:

Beställ e-faktura på skatter

Sidan har senast uppdaterats 5.6.2023