Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Nästan en halv miljoner personer har den utsatta dagen för skattedeklarationen på måndagen – akta dig för falska webbplatser och gå till MinSkatt utan att använda sökmotor

Skatteförvaltningens meddelande, 30.3.2023

Jordbruksidkare, firmaföretagare och deras makar eller makor ska kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen för personliga inkomster senast den 3 april. Nästa måndag är också den utsatta dagen för skattedeklarationen för jordbruk och näringsverksamhet.

Skatteförvaltningen påminner att den första utsatta dagen för förhandsifyllda skattedeklarationer för i vår är aktuell på måndagen den 3 april. Senast då ska jordbruksidkare, firmaföretagare och deras makar eller makor kontrollera och vid behov komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Det finns allt som allt cirka 480 000 jordbruksidkare, firmaföretagare och deras makar och makor.

Löntagarna däremot får sin förhandsifyllda skattedeklaration i MinSkatt i mars–april, och de utsatta dagarna för att komplettera den infaller i maj.

Kontrollera att avdragen stämmer

Vid behov ska de inkomster och avdrag som Skatteförvaltningen inte automatiskt har fyllt i läggas till den förhandsifyllda skattedeklarationen. Det är lättast att granska och komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen i MinSkatt.

- Det lönar sig att kontrollera att avdragen antecknats rätt i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Finns det behov av att ändra exempelvis avdraget för arbetsrum eller resekostnadsavdraget efter coronaåren? Och om något avdrag du har rätt till för 2022 saknas i skattedeklarationen är det nu dags att ange uppgiften, säger skattesakkunnig Kirsi Tuunala från Skatteförvaltningen.

Det går ännu inte att ansöka om elavdrag i den skattedeklaration som fylls i nu i vår, eftersom elavdraget inte gällde i fjol.

Fyll i de inkomster som saknas i skattedeklarationen

Det kan också hända att den förhandsifyllda skattedeklarationen saknar en del av inkomsterna för 2022.

– Om någon exempelvis har fått hyresinkomster av att hyra ut bostad eller båt eller inkomster av att handla med kryptovalutor måste inkomstuppgifterna läggas till skattedeklarationen, säger Tuunala.

Om alla uppgifterna är rätt på den förhandsifyllda skattedeklarationen behöver kunden inte göra någonting.

Akta dig för felaktiga webbplatser – gå till MinSkatt genom att skriva in adressen till tjänsten i webbläsaren

Skatteförvaltningen varnar för felaktiga webbplatser vars reklamlänk har kommit bland sökresultaten efter att sökt MinSkatt med en sökmotor.

Det lönar sig att inte att gå till MinSkatt via sökmotorn utan endast genom att skriva adressen till tjänsten www.minskatt.fi direkt i adressfältet i webbläsaren. Adressen till MinSkatt går också att spara bland bokmärkena eller favoriterna i webbläsaren.

- Under det gångna året har förargligt mycket olika slag av bedrägerier cirkulerat i Skatteförvaltningens namn. Det är viktigt att komma ihåg att Skatteförvaltningen aldrig ber sina kunder om kreditkortsuppgifter eller bankkoder. Vi ber inte heller om dina personliga uppgifter per e-post eller via textmeddelanden, säger Tuunala.

Firmaföretagare och jordbruksidkare: kom också ihåg skattedeklarationen för näringsverksamhet eller jordbruk

Firmaföretagarna ska utöver sin personliga förhandsifyllda skattedeklaration också fylla i skattedeklarationen för näringsverksamhet. Jordbruksidkarna har däremot skattedeklarationen för jordbruk som de ska fylla i och många jordbruksidkare ska utöver den också fylla i en skattedeklaration för skogsbruk.

Den utsatta dagen för alla dessa är den 3 april.

Deklarera offentliga stöd i skattedeklarationen för jordbruk, skogsbruk eller näringsverksamhet

Om någon har fått offentligt stöd till jordbruk, skogsbruk eller näringsverksamhet året 2022 ska uppgifterna om dessa stöd själv anges i skattedeklarationen för jordbruk, skogsbruk eller näringsverksamhet, även om beloppen visas i den personliga förhandsifyllda skattedeklarationen.

- Mottagna offentliga stöd visas på utskriften av skattedeklarationen och därför tror många att uppgifterna överförs automatiskt till beskattningen. Men så är det inte, utan uppgifterna ska separat anges i skattedeklarationen för jordbruk, skogsbruk eller näringsverksamhet, säger Tuunala.

Mer information till kunder:

Sidan har senast uppdaterats 30.3.2023