Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ta Suomi.fi-meddelandena i bruk nu – du får ett meddelande genast när skattekortet för nästa år finns i MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 24.11.2022

Även om många finländare kompletterar sin skattedeklaration smidigt i MinSkatt har endast 940 000 personer övergått till att sköta alla sina skatteärenden helt elektroniskt. Genom att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden får användaren av tjänsten inte längre hem någon skattepost på papper. I december–januari skickar Skatteförvaltningen finländare mer än fyra miljoner skattekort på papper. Kostnaderna för postningen av dem är 2,5 miljoner euro.

Skattekorten för 2023 kommer till MinSkatt senast den 14 december. Om en person har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden, det vill säga elektronisk kommunikation med myndigheterna, får hen ett e-postmeddelande genast när det finns ett skattekort eller annan skattepost i MinSkatt.

Dessutom får hen inte längre hem något skattekort på papper.

- De flesta personer som behöver lämna sitt skattekort till inkomstbetalaren skickar skattekortet vidare i elektroniskt format. Skattekortet på papper är alltså onödigt för många, säger överinspektör Kaj Hoffren, på Skatteförvaltningen.

För dem som ännu inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden lönar det sig att beställa dem senast den 27 november för att säkert hinna få ett meddelande om det nya skattekortet.

– Om personen inte har börjat använda Suomi.fi-meddelanden får hen inget meddelande från oss om att det nya skattekortet finns i MinSkatt redan innan pappersposten kommer fram och att skattekortet vid behov kan uppdateras i tjänsten, säger Hoffren.

Något mindre än 940 000 personer beställer för tillfället Suomi.fi-meddelanden. Suomi.fi-meddelanden är en tjänst som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller.

Många som har digitala kunskaper får fortfarande papperspost från Skatteförvaltningen

Över tre miljoner finländare kompletterar årligen sin skattedeklaration i MinSkatt. Endast under en tredjedel av dem har övergått till att sköta alla sina skatteärenden elektroniskt.

- Många tror felaktigt att de sköter alla sina skatteärenden helt elektroniskt eftersom de smidigt använder MinSkatt för att sköta många skatteärenden. Även om de flesta finländare har goda digitala kunskaper får många fortfarande sin skattepost hem på papper, säger Hoffren.

Kostnaderna för postningen av skattekorten på papper är över 2,5 miljoner euro för år 2023.

När en person tar i bruk Suomi.fi-meddelanden avstår hen samtidigt också från papperspost av andra myndigheter som använder tjänsten. Förutom skattepost kommer exempelvis meddelanden om rösträtt och brev från utsökningsmyndigheten elektroniskt till användarna av Suomi.fi-meddelanden.

Fakta: Så här tar du i bruk Suomi.fi-meddelanden

  1. Identifiera dig i e-tjänsten på adressen https://www.suomi.fi/meddelanden
  2. Välj knappen ”Ta i bruk Suomi.fi-meddelanden”
  3. Du får ett bekräftelsemeddelande till den e-postadress som du angett. Avsändaren är noreply@suomi.fi.
  4. Nu har du tagit i bruk tjänsten och får i fortsättningen meddelanden från myndigheter i elektroniskt format.

  
Tidigare om ämnet:

Endast 14 procent av finländarna får sin skattepost elektroniskt - Finland ligger på jumboplats i de nordiska länderna 

Sidan har senast uppdaterats 24.11.2022