Endast 14 procent av finländarna får sin skattepost elektroniskt - Finland ligger på jumboplats i de nordiska länderna

Skatteförvaltningens meddelande, 2.3.2022

Finländarna ligger betydligt efter de andra nordiska länderna i övergången till elektronisk skattepost. Skatteförvaltningen uppmuntrar löntagare och pensionärer att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden, den elektroniska myndighetsposten, senast den 8 mars. Då kommer inte den förhandsifyllda skattedeklarationen med fördröjning hem per post, utan det kommer ett e-postmeddelande genast när skattedeklarationen kan kompletteras i MinSkatt.

I Finland kräver lagen att en person separat ska ge sitt samtycke till att avstå från pappersposten. I praktiken innebär detta att elektronisk myndighetspost, det vill säga Suomi.fi-meddelanden, ska tas i bruk. För tillfället har tjänsten 785 000 användare. Tre miljoner personer sköter sina skatteärenden i MinSkatt. Alltså drygt 2,2 miljoner finländare sköter sina skatteärenden i MinSkatt men får ändå hem papperspost om sina skatteärenden.

– Frivillig övergång till elektroniska meddelanden fungerar inte i Finland. Eftersom vi inte blir av med pappersposten framskrider inte en del utvecklingsprojekt som strävar efter att underlätta skötseln av skatteärendena. Pappersvärlden är långsam, säger generaldirektör Markku Heikura på Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen önskar att det till följande regeringsprogram går att hitta en gemensam intention att göra e-tjänsterna obligatoriska för dem som har digitala kunskaper. Skatteförvaltningens generaldirektör förklarar och belyser detta med bakgrundsfakta i sin debattartikel. Till exempel i Danmark och Norge sköter alla som är över 15 år sina ärenden elektroniskt. Om det inte går att sköta all kommunikation elektroniskt går det att be att få sin skattepost på papper.

Portokostnaderna endast för att skicka skattekort och förhandsifyllda skattedeklarationer till de personer som använder MinSkatt uppgår till 4,5 miljoner euro per år.

– Just nu när kriget pågår i Ukraina kom jag att tänka på att det säkert finns bättre användningsändamål med dessa 4,5 miljoner än att skicka onödiga brev, säger Heikura.

Fakta: Den elektroniska skatteposten i andra nordiska länder

  • Danmark: 91 % av danskarna får sin skattepost elektroniskt. Den elektroniska posten är obligatorisk för danskarna. Om det inte går att sköta kommunikationen elektroniskt går det att ansöka om tillstånd till skattepost på papper
  • Norge: 89 % av norrmännen får sin skattepost elektroniskt. På samma sätt som i Danmark är elektronisk skattepost standarden också i Norge.
  • Sverige: 40 % svenskarna får den förhandsifyllda skattedeklarationen elektroniskt. I Sverige har det varit frivilligt att slopa pappersposten i likhet med Finland.
  • Finland: 14 % av finländarna får sin skattepost elektroniskt. Finländarna ska separat ge sitt samtycke till att avstå från pappersposten, det vill säga ta i bruk den elektroniska myndighetsposten Suomi.fi-meddelanden.

Fakta: Vad är Suomi.fi-meddelanden?

  • Suomi.fi-meddelanden är ett tryggt sätt att kommunicera med den offentliga förvaltningen och andra organisationer som använder tjänsten. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller tjänsten.
  • När en tar i bruk tjänsten får hen elektroniska meddelanden från de e-tjänster som använder Suomi.fi-meddelanden.
  • Skatteförvaltningen använder tjänsten.
  • Tjänsten kan tas i bruk på adressen suomi.fi/meddelanden

Mer information:
Markku Heikuras bloggtext: Suomi pitää sähköisen veroasioinnin jumbosijaa Pohjoismaissa ja maksaa siitä vuodessa miljoonia euroja

Sidan har senast uppdaterats 2.3.2022