Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattekortet för över 1,2 miljoner personer överförs automatiskt till arbetsgivaren

Skatteförvaltningens meddelande, 6.9.2022

De som använder Skatteförvaltningens skattekortsgränssnitt har fördubblats i antal sedan förra hösten. Målet är att förpassa skickandet av skattekorten till historien för alla del under de närmaste åren.

Redan nästan 85 000 arbetsgivare använder ett programmeringsgränssnitt med hjälp av vilket skattekortet överförs direkt till betalaren från Skatteförvaltningens system.

Personer som arbetar hos dessa arbetsgivare behöver alltså inte själv lämna ett nytt skattekort till löneberäkningen på arbetsplatsen. Skattekortet för allt som allt över 1,2 miljoner personer överförs redan via gränssnittet.

- Skattekortsgränssnittet sparar tid och pengar i löneadministrationen när skattekorten inte längre behöver administreras. Och när uppgiften om skattesatsen överförs automatiskt till arbetsgivaren räcker det för arbetstagaren att hen håller sin skattesats uppdaterad i MinSkatt, säger Mika Hyyrynen, ICT-sakkunnig på Skatteförvaltningen.

Antalet användare fördubblades på ett år

Antalet löntagare som drar nytta av skattekortsgränssnittet har fördubblats sedan september i fjol. Antalet har ökat jämt i och med att programvaruhusen gjort nödvändiga ändringar i ekonomiprogrammen.

Största delen av de betalare som använder gränssnittet är arbetsgivare. Dessutom använder exempelvis tjänster för lättföretagare och Palkka.fi för mindre arbetsgivare skattekortsgränssnittet.

-        Inom de närmaste åren är vårt mål att förpassa skickandet av skattekortet på papper och i elektronisk form till historien för alla finländare, säger Hyyrynen.

Användningen kräver ändringar i ekonomiprogrammen

För att det ska vara möjligt för arbetsgivaren att börja använda skattekortsgränssnittet ska ändringar göras i organisationens ekonomiprogram. Om organisationen använder en extern tjänsteleverantörs programvara lönar det sig att fråga leverantören om möjligheten att använda gränssnittet.

Om organisationen däremot gör ändringarna i form av egen programvaruutveckling ger Skatteförvaltningen anvisningar och hjälp med utvecklingen.

Ibruktagandet av gränssnittet medför vissa kostnader beroende på avtalet mellan organisationen och programvaruleverantören. Själva användningen av Skatteförvaltningens gränssnitt är gratis.

Nästa år ett gränssnitt för anmälan av hushållsavdrag

Skatteförvaltningen har för tillfället över 35 olika programmeringsgränssnitt i realtid med hjälp av vilka beskattningsrelaterade uppgifter överförs automatiskt mellan systemen hos olika aktörer. Under slutet av året fördubblas antalet.

I början av nästa år öppnas till exempel ett gränssnitt via vilket de företag som utför sådana arbeten som berättigar till hushållsavdrag kan anmäla hushållsavdragen till Skatteförvaltningen på kundens vägnar.

-  Detta medför en stor lättnad för exempelvis äldre personer som ofta gör hushållsavdrag. När avdragen anmäls vis gränssnittet behöver kunden endast kontrollera att uppgifterna är rätt på den förhandsifyllda skattedeklarationen, säger Hyyrynen.

Mer om temat:

Information om gränssnitt
Anvisningar till programvaruleverantörer om Skatteförvaltningens gränssnitt

Sidan har senast uppdaterats 6.9.2022