Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Så här går det att få skatteförmån för bland annat vårdarbete, städning eller renoveringsarbete – särskilt över 50-åringar gör hushållsavdrag

Skatteförvaltningens meddelande, 21.4.2022

Hushållsavdraget är ett av de vanligast gjorda skatteavdragen. Närmare 460 000 personer gjorde avdraget i fjol. Det går att söka avdrag för arbeten som en person låtit utföra i fjol genom att hen kompletterar sin förhandsifyllda skattedeklaration nu.

Skatteförvaltningen berättar att det oftast är 50–69-åringar som nyttjar hushållsavdraget. De sökte hushållsavdrag för totalt 161,6 miljoner euro år 2020. Det är 42 procent av alla sökta hushållsavdrag.

Av över 65-åringar är det lite fler än var tionde person som gör hushållsavdraget.

-      För många pensionärer är hushållsavdraget den enda ändringen de behöver göra på den förhandsifyllda skattedeklaration. En del drar nytta av avdraget till exempel för städnings- eller renoveringsarbeten, en del för att låta utföra vårdtjänster, säger överinspektör Petri Manninen på Skatteförvaltningen.

Så här ansöker du om hushållsavdrag

Det lättaste sättet att ansöka om hushållsavdrag är att på sin förhandsifyllda skattedeklaration i MinSkatt lämna uppgifterna om det arbete som personen låtit utföra. På skattedeklarationen ska avdragssökanden anteckna uppgifterna om utföraren av arbetet, det betalda beloppet inklusive momsen och arbetets andel av det betalda beloppet.

Redan över hälften av pensionärerna använder MinSkatt obehindrat. I fjol kompletterade nästan 56 procent, alltså över 83 000 pensionärer, sin förhandsifyllda skattedeklaration elektroniskt. I fjol kompletterade allt som allt 85 procent av Skatteförvaltningens kunder sin skattedeklaration i MinSkatt.

Hushållsavdraget kan också deklareras antingen på pappersblankett 14A eller 14B, vilka båda kan skrivas ut på skatt.fi eller beställas via telefonservicen. Om personen sköter ärenden på papper är det viktigt att komma ihåg att blanketterna ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen i maj.

Hushållsavdraget minskar beloppet av skatt att betala

Det går att få hushållsavdrag för vanliga hushålls-, omsorgs- och vårdtjänster eller för de underhålls- eller ombyggnadsarbeten som köps till det egna hemmet eller den egna fritidsbostaden. Sådana tjänster och arbeten är till exempel städning, barnpassning eller renovering. Det går också att få avdrag om arbetet köps exempelvis till de egna föräldrarna.

-          Hushållsavdraget minskar beloppet av den skatt som ska betalas, inte beloppet av den beskattningsbara inkomsten, så som många andra skatteavdrag. Därför kan exempelvis de som köpt mycket vårdarbete eller låtit utföra ett stort renoveringsarbete spara över två tusen euro i skatter tack vare hushållsavdraget, säger Manninen.

År 2021 kan hushållsavdrag beviljas för högst 2 150 euro. Det går att få 40 procent i hushållsavdrag av det arbete som berättigar till avdraget, dock högst 2 250 euro. Hushållsavdraget har 100 euro i självrisk.

Förhöjt hushållsavdrag gäller ännu inte för i fjol

I början av i år kom det temporära förbättringar i hushållsavdraget. Maximibeloppet av avdraget steg till 3 500 euro för hushålls-, omsorgs- och vårdarbeten, och det går att få 60 procent i hushållsavdrag av det arbete som berättigar till det. Det högre hushållsavdraget kan också fås om en byter oljeuppvärmning till någon annan uppvärmningsform.

Det höjda hushållsavdraget kan ansökas genom att lämna uppgifter om hushållsavdraget i samband med ansökan om ändringsskattekort eller på den förhandsifyllda skattedeklarationen om ett år.

FAKTA: Skattedeklarationsvåren 2022

  • Tiden för att kontrollera och komplettera skattedeklarationen är nu inne för de flesta. De förhandsifyllda skattedeklarationerna för alla löntagare och pensionärer finns i MinSkatt och anländer hem per post senast före utgången av april.
  • För löntagare och pensionärer är de utsatta dagarna för att komplettera skattedeklarationen den 10 maj, 17 maj och 25 maj. Den egna utsatta dagen visas på den förhandsifyllda skattedeklarationen.
  • I MinSkatt är det möjligt att komplettera skattedeklarationen ännu på den sista inlämningsdagen. Om skattedeklarationen kompletteras på en pappersblankett ska blanketten vara framme hos Skatteförvaltningen på den egna utsatta dagen.
  • Den utsatta dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen för firmaföretagare, jord- och skogsbruksidkare och deras makar var den 1 april. Om du glömde att deklarera uppgifter ska du läsa anvisningarna här och agera genast.
  • Skatteförvaltningen skickar allt som allt 4,9 miljoner förhandsifyllda skattedeklarationer under våren.

Mer information om hushållsavdraget:

Anvisningar till att deklarera hushållsavdrag

Statistik över inkomstskatter 2020: Beloppet av sökta hushållsavdrag var mindre under coronaåret än året innan, även antalet sökanden minskade

Nästa år förbättras hushållsavdraget helt klart bland annat för dem som köper vårdarbete och avstår från oljeuppvärmning

Tidigare om ämnet:

Skattedeklarationstiden är nu – 170 procent fler deklarerade utgifter för förvärvande av inkomst i fjol

Det lönar sig för distansarbetare att ansöka om dessa skatteförmåner nu – användningen av avdraget för arbetsrum ökade kraftigt under det första coronaåret