I övervakningen av restauranger har det kommit fram 19,5 miljoner euro i obetalade skatter inom en period på fem år – Skatteförvaltningen förbereder sig på att effektivera skattekontrollen av restauranger

Skatteförvaltningens meddelande, 5.7.2022

I övervakningen som effektiveras i början av nästa år kommer hundratals restauranger att kontrolleras. Det lönar sig för kunden att undvika kontantbetalning och försäkra sig om att kvittot innehåller uppgifterna om de köpta produkterna.

Skatteförvaltningen förbereder sig på skatterevisioner och andra övervakningsåtgärder på hundratals restauranger runt om i Finland från och med ingången av nästa år. Det är fråga om effektiverad skattekontroll i syfte att allt bättre få tag på företag som undviker att betala skatter.

- Även om största delen av företagarna inom restaurangbranschen betalar sina skatter helt rätt, finns det tyvärr grå ekonomi i stor omfattning inom restaurangbranschen. Vi på Skatteförvaltningen får utöver annan information också mycket uppgifter om betalningstransaktioner som hänför sig till företagsverksamhet och därmed avslöjas undvikta skatter och dolda inkomster, säger biträdande direktör Tarja Valsi på Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen väljer restaurangerna för kontrollen enligt egna analyser.

- Vi jämför bland annat uppgifterna av betalningsförmedlarna med den försäljning som restaurangen har deklarerat till Skatteförvaltningen. De företag blir utplockade till kontrollobjekt som har deklarerat uppgifter till oss som avviker från uppgifterna av betalningsförmedlarna, säger Valsi.

Skatteförvaltningen gör träffsäkra riskanalyser i bekämpningen av grå ekonomi. I fjol upptäcktes kringgående av skatt i samband med skatterevisioner i nästan alla de företag där kontrollen utgick från uppgifterna av betalningsförmedlare.

Restauranger som undviker skatter betalar för lite i lön till sina arbetstagare

Enligt en utredning som Skatteförvaltningen gjort är en typisk restaurang som kringgår skatt en liten eller medelstor restaurang med serveringstillstånd eller en kebabrestaurang eller pizzeria. I den här målgruppen är en betydande del av de företagare som undviker att betala skatt immigranter.

- Vi kan se att en stor del av företagen som undviker skatter gör det avsiktligt och även vidtar krångliga arrangemang för att lyckas med det. I praktiken är det få företag inom restaurangbranschen vars skatter blir obetalade på grund av okunskap, säger Valsi.

Typiskt för restauranger som undviker skatter är att de betalar en så liten lön till sina arbetstagare, att arbetstagaren utöver sin löneinkomst har möjlighet att samtidigt få någon form av arbetslöshetsförmån. Det förekommer också att utbetalda löner inte anmäls till Skatteförvaltningen.

- Enligt våra observationer skapas de verkliga inkomsterna för arbetstagare på många restauranger av en officiell lön på några hundra euro, en svart lön och en arbetslöshetsförmån. Detta är inte enbart kringgående av skatt, utan också missbruk av sociala förmåner, och för att utrota fenomenet behövs effektivt informationsutbyte och samarbete, säger Valsi.

Det är också vanligt för restauranger som undviker skatt att skatteflykten fortsätter trots tidigare skatterevisioner.

Betala med kort och försäkra dig om att kvittot innehåller en specifikation av köpen

Skatteförvaltningen uppmanar restaurangkunder att gynna kortbetalning eftersom det alltid lämnar ett spår i systemen. Därför underlättar betalning med kort också utredningen av eventuella skattebedrägerier. Det lönar sig också för kunden att be om ett kvitto med en specifikation av de köpta produkterna.

Om kvittot från kortbetningsterminalen inte har en specifikation ska du be om ett annat kvitto utskrivet från kassamaskinen.

-      Det är allmänt att kunden endast får kvittot från kortbetalningsterminalen med enbart slutsumman. Genom att dessutom be om kassakvittot försäkrar du dig om att inköpen bokförs som en del av företagets försäljning och inte endast som en girering på kontot, säger Valsi.

Om du misstänker att ett företag kringgår skatter kan du anmäla det till Skatteförvaltningen anonymt med tipsblanketten: Ge tips om skattefusk – skatt.fi

I övervakningen har det avslöjats 40 miljoner euro i dolda inkomster sedan 2017

Efter 2017 har Skatteförvaltningen hittat 19,5 miljoner euro i obetalade skatter i övervakningen av restaurangbranschen. Av detta belopp är 8 miljoner euro obetalade inkomstskatter för företag. Under denna period har dolda inkomster för totalt 40 miljoner euro avslöjats i övervakningen.

- Under de senaste åren har inga fall i miljonklassen längre avslöjats eftersom vi kommer fallen på spåren redan i ett tidigt skede. Men det finns fall med hundratusentals euro i obetalade skatter, säger Valsi.

I övervakningen av restaurangbranschen har Skatteförvaltningen dessutom hittat obetalad moms, förtäckt dividend och också förskottsinnehållningar på arbetstagarnas löner som företag inte tagit ut och redovisat.

Sidan har senast uppdaterats 5.7.2022