Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens ansvarsrapport för år 2023 har publicerats

Nyhet, 2.7.2024

Ansvarsrapporten för år 2023 är Skatteförvaltningens tredje årliga ansvarsrapport, som baserar sig på FN:s mål för hållbar utveckling och statsförvaltningens gemensamma rapporteringsanvisningar. Rapporten publicerades i april 2024.

Skatteförvaltningens viktigaste uppgift är att samla in skatteintäkter för samhällets bruk. Utöver denna viktigaste ansvarsgärning dvs. säkerställandet av skatteintäkterna, är de övriga strategiska målen en rättvist verkställd beskattning och en positiv kundupplevelse. Vi hjälper skattebetalarna att handla på ett ansvarsfullt och rätt sätt.

Ansvarsrapporten synliggör arbetets resultat. De positiva effekterna dvs. hållbarhetens handavtryck i rapporten omfattar också samarbete med kunder och intressenter.

FN:s mål för hållbar utveckling utgör ramen för rapporteringen

I ansvarsrapporten beskrivs hur organisationen genom sin egen verksamhet främjar uppnåendet av Förenta nationernas (FN) mål för hållbar utveckling.

Rapportens fjärde granskningsvinkel är dessutom samarbete med kunder och intressenter.

Ansvarets handavtryck avser de positiva effekterna av verksamheten. På motsvarande sätt strävar vi efter att minska vårt fotavtryck, i synnerhet de negativa miljökonsekvenserna.

Rapportens huvudkapitel illustreras av fallbeskrivningar, dvs. case som beskriver det vardagliga utvecklingsarbetet. Rapporten har också livats upp med utdrag från resultaten av våra undersökningar 2023. Rapporten består av ett dokument i pdf-format och webbsidor. Rapporten har publicerats på finska, svenska och engelska.

Bekanta dig med vår ansvarsrapport för år 2023: Skatteförvaltningens år 2023 - vero.fi.

Sidan har senast uppdaterats 2.7.2024