Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Kupongspel kräver identifiering – ändringen påverkar även beskattningen av vinster när du spelar lotto som bolagsspel

Nyhet, 15.5.2023

Veikkaus kräver identifiering för lotto och andra kupongspel från och med 15.5.2023. Identifieringskravet grundar sig på en ändring av lotterilagen som trädde i kraft 2022.

Identifieringskravet påverkar också beskattningen av lotto som spelas i form av bolagsspel. Skatteförvaltningen har avfattat ett ställningstagande som tillämpas fr.o.m. 1.6.2023. Ställningstagandet gäller spel som spelats 15.5 och därefter. Genom ställningstagandet ändras tidigare beskattningspraxis.

Så här beskattas vinsten från bolagslotto

När samtliga medlemmar i bolagslottot har identifierat sig som Veikkaus kund, betalar Veikkaus ut en andel av lottovinsten till varje medlem i spelet. Vinsten är skattefri för varje person som får en andel av vinsten från Veikkaus.

Om bolagslottot däremot grundar sig på ett ömsesidigt avtal men endast en av medlemmarna har identifierat sig som Veikkaus kund och löst in spelet, betalar Veikkaus ut vinsten endast till den som identifierat sig. För denna person är vinsten skattefri. De övriga medlemmarnas vinstandelar beskattas som annan skattepliktig förvärvsinkomst.

Om det inte finns något avtal om bolagslotto är vinsten skattefri för den som identifierat sig. Andra personers vinstandelar beskattas som gåva. 

Läs mera

Sidan har senast uppdaterats 15.5.2023