OECD publicerade en uppdatering av riktlinjerna för internprissättning

Nyhet, 21.1.2022

OECD publicerade version 20.1.2022 av sina riktlinjer för internprissättning, som inkluderar uppdateringar och tillägg till riktlinjerna som publicerades efter 2017 års uppdatering. OECD:s riktlinjer för internprissättning (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations) är en internationellt accepterad, viktig tolkningskälla för tillämpningen av armlängdsprincipen och bestämmelsen om rättelse av internprissättning.

Följande riktlinjer har uppdaterats:

  • andelen som gäller vinstdelningsmetoden har uppdaterats (4.6.2018)
  • andelen gällande svårvärderade immateriella tillgångar har tillagts (4.6.2018)
  • andelen gällande finansiella transaktioner har tillagts som ett nytt kapitel 10 (20.1.2020)
  • andelen gällande definitionen av riskfri avkastning har tillagts (20.1.2020)

Uppdateringen innehåller inga nya anvisningar, utan är en sammanställning av tidigare publicerade rapporter till en enda publikation. Publiceringen skapar därför inte behov av separata åtgärder eller ändrar inte Skatteförvaltningens tolkningspraxis. Skatteförvaltningen har tidigare gett separata ställningstaganden OECD:s uppdaterade riktlinjer för internprissättning som tolkningskällor och riktlinjer för internprissättning i fråga om finansiella transaktioner.

Internprissättningen avses prissättning av transaktioner (till exempel handel med varor och tjänster) mellan företag som tillhör samma koncern. Skatteförvaltningens experter ger vägledning i frågor om internprissättning. Du kan skicka en kontaktförfrågan eller frågor till Skatteförvaltningens e-postadress siirtohinnoittelu(a)vero.fi.

Mer information: OECD releases latest edition of the Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (oecd.org)

Sidan har senast uppdaterats 21.1.2022