Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut: optikerföretagens momsavdrag

Nyhet, 18.11.2022

Skatteförvaltningen har tidigare tolkat avdragsrätten för moms på så sätt att optikerföretagen inte kan dra av momsen för de anskaffningar som hänger ihop med kostnadsfria syngranskningar. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade 3.11.2022 ett beslut (HFD 2022:124) som ändrar denna tolkning.

Enligt beslutet har optikerföretag rätt att dra av mervärdesskatten för de anskaffningar som hänför sig till utförandet av syngranskningarna till den del de används för de erbjudna kostnadsfria syngranskningarna utförda i samband med försäljningen av glas- och solglasögon. Man får till exempel också dra av momsen på apparater som används för syngranskningar och på anskaffningar för lokalen till den del de hänför sig till dessa kostnadsfria syngranskningar.

Optikerföretag kan retroaktivt korrigera momsavdragen

Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan också tillämpas retroaktivt. Optikerföretaget kan rätta den oavdragna momsen. Detta kan man göra genom att korrigera momsdeklarationen. Läs mer i anvisningen: Hur korrigeras uppgifter i momsdeklarationen?

När man deklarerar avdrag ska man beakta att endast den andel som hänför sig till de avgiftsfria syngranskningarna får dras av. Om en del av anskaffningarna hänför sig till sådana syngranskningar för vilka optikerföretaget har debiterat kunden en momsfri ersättning, får denna andel inte dras av. Momsen får inte heller dras av till den del anskaffningarna hänför sig till ögonläkarnas mottagningsverksamhet.

Tilläggsuppgifter: HFD 2022:124

Sidan har senast uppdaterats 18.11.2022